Expired: Postdoc ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Arken

30.07.20 | Opslagstavle

Det Kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskoler opslår i samarbejde med ARKEN Museum for Moderne Kunst en stilling som postdoc til forskningsprojektet: ”Kunstmuseet i en skrøbelige økologi”.  Stillingen er finansieret ved et stipendium fra Ny Carlsbergfondet, og stillingen ønskes besat snarest.

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan kunstmuseet kan gentænkes inden for den skrøbelige, men også åbne position, som vi med klima- og økokrisen befinder os i. Projektet undersøger også, hvordan billedkunsten i disse år beskæftiger sig med et non-humant felt, der spænder fra kunstig intelligens til klimaforandringer.

Det Kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskole er Danmarks ældste og største uddannelsesinstitution for billedkunstnerisk praksis. Laboratoriet for Kunstens Forskning, hvortil postdoc-stillingen vil tilknyttes, understøtter de studerendes kunstneriske udvikling på BFA- og MFA-niveau med metodiske og teoretiske begrebsrammer, ligesom det bedriver kunstnerisk og kuratorisk praksisbaseret forskning på ph.d. -niveau. Postdoc-stipendiaten ansættes på Billedkunstskolerne og vil være del af et forskningsmiljø i udvikling og samarbejde med de øvrige afdelinger.

ARKEN huser én af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst, og museet har gennem de senere år haft et særligt fokus på forholdet mellem menneske og natur. Derudover har ARKEN en betragtelig forskningsaktivitet og udgiver løbende forskningspublikationen ARKEN Bulletin, som postdoc-stillingen vil indgå i arbejdet omkring.

Stillingsindhold

Den tidsbegrænsede, tre-årige stilling har til formål at styrke museumsforskningen. Det er ARKEN, der definerer postdoc-projektet indholdsmæssigt i samarbejde med postdoc’en, og projektet forankres på Laboratoriet for Kunstens Forskning ved Kunstakademiets Billedkunstskoler og udføres i samarbejde med studerende, forskere og undervisere. Kunstakademiets Billedkunstskoler vil huse projektet og stille kontorfaciliteter til rådighed. Det forventes, at forskningsprojektet resulterer i en række undervisningsforløb på Kunstakademiets Billedkunstskoler, gerne i samarbejde med ARKEN, en række fagfællebedømte grundforskningsartikler, artikelbidrag samt redaktionel assistance til ARKEN Bulletin samt løbende sparring til formidling og forskning på ARKEN. I tillæg skal mulighederne for organiseringen af en international konference efterprøves.

Kvalifikationer:

 • Dokumenteret forskning i form af en ph.d.-grad eller en forhåndsgodkendelse af en ph.d.-grad.
 • Dokumenteret forskningserfaring inden for kunsthistorie, kunstteori, visuel kultur eller undersøgende kunstneriske praksisser. Det kan være en fordel med indsigt i praksisbaseret kunstnerisk udviklingsarbejde samt kuratorisk erfaring.
 • Kendskab til diskurser inden for det antropocæne, økologisk tænkning og museumsteori samt internationalt netværk inden for disse felter.
 • Stort engagement og passion for at undervise og gerne erfaring med at arrangere workshops, seminarer og akademiske konferencer.
 • Erfaring med publicering i internationale forskningstidsskrifter og antologier samt gerne erfaring med redaktionsarbejde.
 • Evne til at samarbejde, både internt og eksternt
 • Erfaring med at organisere, projektlede og overholde deadlines.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er tidsbegrænset for 3 år og arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Rektor nedsætter således et bedømmelsesudvalg, som tager stilling til, om ansøgerne besidder de kvalifikationskrav, som er angivet i stillingsopslaget. Udvalget afgiver en skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Rektor nedsætter herefter et ansættelsesudvalg. Ansættelsesprocessen forventes at tage 2 – 3 måneder.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde seneste den 1. septebmer 2020 kl. 12.00. Ansøgningen sendes via dette link og skal indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse på dansk, engelsk eller skandinaviske sprog på 3-5 sider inkl. motivation, beskrivelse af forskningsprojekt, netværk og tidsplan. Beskrivelsen skal præsentere et eget forskningsprojekt inden for rammerne af det skitserede problemfelt.
 • Dokumentation for uddannelse (herunder opnået ph.d-grad)
 • CV og publikationsliste, evt. udstillingsportefølje (max 5 sider)
 • Undervisningsportefølje eller eksempler og ideer til tilrettelæggelse af forskningsbaseret undervisningsforløb.

Alle ansøgere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte emil.meilvang@kunstakademiet.dk  eller gry.hedin@arken.dk

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk og om ARKEN på www.arken.dk.