Expired: UIT, Tromsø, søger professor/førsteamanuensis i samtidskunst

06.11.20 | Opslagstavle

Ved Kunstakademiet på UIT, Norges arktiske universitet i Tromsø, er det ledig åremålsstilling som ønskes besatt av kunstner med betydelig kunstnerisk produksjon og erfaring. Åremålsperioden er på seks – 6 – år.

Stillingens arbeidsområde

I jobben vil du ha undervisning og veiledning av studenter i realiseringen av kunstneriske idéer, og i hvordan disse kan framstilles og formidles for ulike medier, tekst og rom. Veiledningen vil være knyttet til råd om praktisk materialbruk så vel som teoretisk forankring og historisk kontekstualisering av studentenes arbeider. Den som tilsettes vil ha arbeidsoppgaver på bachelor- og master, samt på doktorgradsnivå i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgavene er knyttet til utvikling av faglige innhold i studieprogrammene, inkludert undervisingsadministrative oppgaver og studentrekruttering, realiseringen av instituttets, UMAKs og universitetets planer, initiere og stimulere til samarbeid, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på tvers av institutter og enheter på UMAK og UiT.

Faglige utviklings- og ledelsesoppgaver hører med til stillingen.

Ansøgningsfrist den 29. november

Læs mere og søg stillingen her:……