Billedkunstnere fungerer på arbejdsmarkedet både som selvstændig erhvervsdrivende, som lønmodtagere i ansættelsesforhold og som honorarlønnede.

Såfremt du er medlem af en a-kasse, eller du ønsker at forsikre dig mod manglende arbejde, skal du være opmærksom på, at din skattemæssige status hænger sammen din status i en eventuel a-kasse.

Billedkunstnernes Forbund har ingen a-kasse tilknyttet.

Men vi anbefaler generelt følgende a-kasser:

Indmeldelse i a-kasse
Såfremt du er nyuddannet eller i et fast ansættelsesforhold – med eller uden bibeskæftigelse – er der som regel god ræson i at blive medlem af en a-kasse for at forsikre dig økonomisk.
For selvstændige erhvervsdrivende er sagen derimod mere tvivlsom. Såfremt du ønsker at benytte dig af dagpengesystemet i tilfælde af svigtende indkomster, kræves det nemlig almindeligvis, at du fuldstændig nedlægger din kunstneriske virksomhed!

■ Lønmodtagere: Optagelse i a-kasse som lønmodtager kan ske ved blot en arbejdstime, men tidligst fra datoen for arbejdets udførelse og senest 2 uger efter arbejdet er udført. Du opnår dog først ret til dagpenge efter at du har opfyldt beskæftigelseskravet, som sammenlagt svarer til fuldtidsarbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år (optjeningsperioden).
■ Nyuddannede: Optagelse i a-kasse som nyuddannet kan ske efter, at du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Din ansøgning om optagelse skal indsendes til a-kassen inden to uger efter, at du har afsluttet uddannelsen.
■ Selvstændige: Optagelse i a-kasse som selvstændig kan ske, hvis du kan dokumentere, at du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Læs pjecen; ‘Om at blive optaget eller genoptaget i en arbejdsløshedskasse’ på www.adir.dk

Dagpenge
For at opnå ret til dagpenge skal du generelt opfylde følgende betingelser:

  • Være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
  • Opfylde beskæftigelseskravet.
  • Opfylde rådighedskravet.
  • Ikke være selvforskyldt ledig.

Når du melder dig ledig, skal a-kassen også vurdere, om betingelserne for at beregne en sats er opfyldt.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Der skal have været minimum 12 ugers arbejde for uge- eller 14-dages-lønnede, eller 3 måneders arbejde for månedslønnede (beregningsperioden).
  • Et fuldtidsforsikret medlem skal minimum have haft 24,7 timers arbejde i gennemsnit i beregningsperioden (2/3 af fuld overenskomstmæssige arbejdstid).
  • Et deltidsforsikret medlem, der er uge- eller 14-dages-lønnet, skal minimum have haft 180 timers arbejde i beregningsperioden, eller 195 timers arbejde, hvis medlemmet er månedslønnet.

For nyuddannede udbetales der en dimittendsats. Der udbetales ligeledes en dimittendsats, hvis der ikke kan findes et beregningsgrundlag.

Når du har fået beregnet en sats, og modtaget dagpenge på baggrund af den beregnede sats, kan der tidligst beregnes en ny sats, når der er gået 1 år. Det gælder kun, hvis du ophører i et nyt arbejdsforhold, der opfylder de ovenfor anførte betingelser.

Registrering i a-kasse
De fleste a-kasser optager alle kategorier af medlemmer, men nogle a-kasser optager kun lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at du løbende er registreret i den korrekte kategori – altså om dit arbejde som kunstner eksempelvis sker i et fast ansættelsesforhold med supplerende kunstnerisk virksomhed. I denne situation skal du fx. registres som lønmodtager med bibeskæftigelse.

Barsel og sygedagpenge
Hvis man som lønmodtager opfylder kravet om at have været beskæftiget i mindst 120 timer i 13 uger før barselsorlovens begyndelse, har man ret til barselsdagpenge, uanset om man er medlem af en a-kasse eller ej.
For selvstændige gælder der ligeledes et beskæftigelseskrav, samt et krav om overskud i virksomheden.

Tidligere har mange kunstnere ikke opfyldt beskæftigelses- og indtægtskravene til at få barsels- eller sygedagpenge, fordi de arbejder som både lønmodtagere og selvstændige, og indtægterne ikke kunne lægges sammen. Desuden tæller legater almindeligvis ikke med i opgørelsen over de indtægter og arbejdstimer, som danner grundlag for at få barsels- eller sygedagpenge.

Nye fleksible dagpengeregler
Med de nye dagpenge regler, der trådte i kraft januar 2017, er dette problem langt om længe løst: Nu tæller alle former for arbejdsindkomst med i optjeningen af dagpengeret – både indkomst, der stammer fra beskæftigelse som lønmodtager og indkomst, der stammer fra selvstændig virksomhed. Det får betydning for mange kunstnere i forhold til optjening af barsels- og sygedagpengeret.

Indtægter fra legater tæller dog stadig ikke med ved optjening af dagpengeret.

Problem for selvstændig bibeskæftigelse
Den nye dagpengeaftale har gode takter – men betyder desværre også, at mange kunstnere mister op mod 75 procent af den nuværende dagpengeperiode. Det sker som konsekvens af de nye dagpengeregler for selvstændig bibeskæftigelse.

Det er således nu kun muligt at have selvstændig bibeskæftigelse i 30 uger. I det tidligere dagpengesystem var det 78 uger.

Barselsansættelse for kunstnere
Barselsfonden Barsel.dk blev oprettet i 2006 og sikrer, at alle lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan få løn under barsel. Ordningen giver også mulighed for, at freelancere – heriblandt kunstnere – kan få løn under barsel i form af en såkaldt barselsansættelse. En barselsansættelse er, hvis en arbejdsgiver er villig til at ansætte én i barselsperioden mod at få lønnen refunderet af barselsfonden Barsel.dk. Arbejdsgiverne har stort set ingen ekstra udgift ved at ansætte en kunstner på denne ordning.

De senere år har flere medlemmer af BKF været på ordningen, ligesom bl.a. et antal medlemmer af Dansk
Skuespillerforbund. Kontakt BKF’s jurist for mere information om mulighederne.

Barsel for selvstændige
For enkelmandsvirksomheder kan der tegnes en sygedagspengeforsikring hos Statens Administration. Forsikringen dækker bl.a. minimum 2/3 af dagpenge under barsel uanset indkomst. Forsikring koster 1768 kr. årligt.

Information om a-kasse forhold
I første omgang bør du altid kontakte din a-kasse hvis du har spørgsmål til din dagpengeret, beregning af dagpenge mv.

Hvis du har brug for en ‘second opinion’ eller har du spørgsmål til a-kassens vejledning, afgørelse eller lign. kan du kontakte BKF.

Generel information om dagpengeret, syge- og barselsdagpenge, aktuelle dagpengesatser mv. kan du finde på www.borger.dk.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.