BKF anbefaler, at alle galleriaftaler indgås skriftligt

Forbundet har opstillet følgende vejledende vilkår for galleriaftaler:

  • Provision ved salg af værker forhandles individuelt indenfor en ramme på 25-50 procent af salgsprisen.
  • Aftale om forlods afregning for materialer forhandles individuelt
  • Formidling eller koordinering af udsmykningsopgaver forhandles individuelt inden for en ramme på 10-25 procent af opgavens samlede pris.
  • Galleriet betaler transport af værker til og fra galleriet.
  • Galleriet afholder udgiften til forsikring af værker.
  • Galleriet betaler særskilt honorar til kunstneren for foredrag, promovering m.v.

BKF har udarbejdet standardaftaler til brug ved samarbejde med gallerier. Du finder standardaftalerne her…

Kunstnermoms på gallerier
For at kunne anvende den fordelagtige kunstnermoms, skal momsregistrerede kunstnere være opmærksomme på, at salg gennem et galleri skal foregå som et anvisningssalg. Det betyder bl.a., at salget sker på vegne af kunstneren og at kunstneren bevarer ejendomsretten til værket indtil betaling til galleriet har fundet sted.

Afregning efter bruttoprincip eller nettoprincip
BKF anbefaler at betaling af galleriprovision sker efter et bruttoprincip.
Er der fx aftalt, at salg af værker fordeles 50/50 mellem kunstner og galleri ser regnestykket sådan ud:

Bruttoprincip

Salgspris inkl. evt. moms                        75.000
Evt. fradrag for materialer                                0
Galleriprovision inkl. moms                    37.500
Kunstnerens andel                                   37.500

Ved afregning efter et bruttoprincip får kunstnernes den fulde økonomiske fordel af kunstnermomsen. Er kunstneren momsregistreret, vil kunstnerens andel af salget blive forøget med kr. 3.929 (moms af galleriprovision fratrukket moms af salg – 7.500/3.571). Hertil kommer eventuelle momsfradrag for materialer.

Enkelte gallerier afregner betaling til kunstneren efter et nettoprincip. Det betyder at fordelingsprocenten mellem kunstner og galleri forskydes. Gallerierne opnår en større andel af salget og kunstnerne en tilsvarende mindre andel. Regnestykket ser sådan ud:

Nettoprincip:

Salgspris inkl. moms                               75.000                                 75.000
Evt. fradrag for materialer                               0
Kunstnermoms (4,76 % af 75.000)         -3.571
Salgspris ekskl. moms                             71.429

Galleriandel (50 % af 71.429)                 35.715
Moms af galleriandel (25% af 35.715)    8.929
Galleriandel i alt                                       44.644                                  44.644

Kunstnerens andel                                                                                30.356

Salgsmoms                                                  3.571
Købsmoms                                                  8.929
Negativ moms (moms tilbage)                5.358                                     5.358

Kunstnerandel i alt inkl. momsfordel                                                 35.714

Se forskellen mellem brutto- og nettoprincip i dette regneeksempel – klik her….

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.