Kunstnernes Retshjælp er baseret på jurastuderendes og nyuddannede juristers frivillige arbejdskraft og yder gratis juridisk rådgivning.

Alle udøvende og skabende kunstnere, som f.eks. billedkunstnere, skuespillere, forfattere, designere og musikere kan få bistand hos Kunstnernes Retshjælp, uanset medlemskab af kunstnerorganisationer.

Man kan enten rette personlig henvendelse i retshjælpens åbningstid, ringe eller skrive.

Kunstnernes Retshjælp har til huse i Billedkunstnernes Forbunds sekretariat i Vingårdstræde, København.

Retshjælpen kan pt. kun kontaktes på e-mail.

Henvendelse: Mandage kl. 18-20

Kunstnernes Retshjælp
c/o Billedkunstnernes Forbund
Vingårdsstræde 21, 1
1070 København K
Tlf. 33 12 81 70

kunstnernesretshjaelp@gmail.com
www.kunstnernesretshjaelp.dk

Kunstnernes Retshjælp rådgiver, når kunstnere har juridiske problemer i forbindelse med deres kunstneriske virke, f.eks. om:
■ Ophavsret.
■ Skat, moms og andre afgifter.
■ Køb og salg af kunst.
■ Kunstnerens forhold til det offentlige, herunder klager over offentlige myndigheders afgørelser.
■ Erstatning, f.eks. ved aftalebrud eller ved beskadigelse af kunstværker.
■ Forsikring, hvad dækker den og hvorledes gøres skaden op.
■ Gode råd ved indgåelse af aftaler.
■ Spørgsmål i forbindelse med brug af kunstnerens arbejdslokale.
■ Ansøgning om fri proces.