Hjælp til selvangivelsen
BKF udarbejder hvert år et hjælpebilag til selvangivelsen som du kan benytte til at få overblik over dine indtægter og udgifter i din kunstneriske virksomhed.

Hjælpebilaget til brug for årsopgørelsen 2022 finder du her…

Hjælp til skat og moms
BKF hjælper med råd og vejledning til dit skatte- og momsregnskab. Ligeledes afholder vi løbende kurser om, hvordan man som kunstner griber sit regnskab an.

Du kan også søge direkte information om regelsættet på disse links:

Folder til legatgivere
Pdf-versionen af “Få mest ud af pengene!” med information om beskatning af legater til dem, der uddeler dem, finder du her

E-Faktura – kunstnermoms
Du skal dele beløbet ud på to linjer: 20% af beløbet skal indtastes med moms. 80% af beløbet skal indtastes uden moms.

Lønmodtager, selvstændig eller honorarmodtager
Kunstnere beskattes som udgangspunkt efter de samme regler som andre erhvervsgrupper. Dog indeholder skatte- og momsreglerne enkelte bestemmelser, som er specielt rettet mod kunstnere.

Der kan ofte være tvivl, om din indtægt kommer fra

  • et egentlig ansættelsesforhold, hvor du er lønmodtager og dermed modtager A-indkomst,
  • et job, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende (B-indkomst),
  • fra et honorarforhold, hvor du hverken er lønmodtager eller selvstændig eller
  • fra en virksomhed, der ikke skattemæssigt kan anses for en selvstændig erhvervsvirksomhed, men er hobbyvirksomhed.

Du kan som kunstner sagtens have indtægter fra flere af grupperne i samme indkomstår, alt efter, hvilke opgaver du har i løbet af året.

Om du er det ene eller det andet har bl.a. betydning for

  • hvilke udgifter, du kan fradrage,
  • fradragsværdien af dine udgifter,
  • om du skal betale AM-bidrag og af hvor meget,
  • om du kan fratrække underskud fra aktiviteten i anden indkomst,
  • hvordan skatten opkræves og
  • om du kan anvende virksomhedsordningen.

Er du honorarmodtager, eller driver du hobbyvirksomhed, gælder der bl.a. den regel, at dit fradrag for udgifter til en aktivitet ikke kan overstige indtægten fra samme aktivitet. (Nettoindkomstprincippet).

Har du flere aktiviteter, vurderes de hver for sig. Du kan fx godt være lønmodtager med én aktivitet og samtidig honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende med dine andre aktiviteter.

Det er de faktiske forhold, der lægges til grund ved vurderingen. En lønmodtager bliver fx ikke selvstændig erhvervsdrivende ved at skrive en faktura i stedet for at få en lønseddel. Det afgørende er, om du rent faktisk er i et ansættelsesforhold.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.