Anbefalede minimumshonorarer for kunstneres udstillinger på museer i Danmark

Nedenstående anbefalede minimumshonorarer er udarbejdet i samarbejde mellem Organisationen Danske Museer (ODM) og kunstnerorganisationerne (BKF, UKK og DBF). Aftalen anbefales af ODM og kunstnerorganisationerne, men er frivillig for museerne.

Som udgangspunkt anbefaler kunstnerorganisationerne og ODM, at et museum altid udarbejder en gennemarbejdet og detaljeret kontrakt med kunstneren/kunstnerne, med afsæt i ”Den Ny Udstillingsaftale”.

Dernæst anbefaler Kunstnerorganisationerne og ODM, at et museum og kunstneren/kunstnerne altid forhandler det samlede honorar ud fra den konkrete udstillings karakter, omfang og varighed samt kunstnerens anciennitet.

Museets besøgstal er valgt som et enkelt og gennemsigtigt parameter, der afspejler organisationens størrelse. 

Minimumshonorar pr. kunstner (museets besøgstal i tusinde årligt) eksklusiv evt. moms.

 

Besøgstal /udstillingstype

 

<10 10-25 25-50 50-100 >100
Solo* 15.000 25.000 40.000 60.000 100.000
2 kunstnere 10.000 15.000 25.000 40.000 60.000
3-5 kunstnere 6.000 10.000 15.000 25.000 40.000
6-10 kunstnere 4.000 6.000 10.000 15.000 25.000
11- kunstnere 2.000 4.000 6.000 10.000 15.000


*Definition af soloudstillinger:
En selvstændig samlet udstilling under eget navn/gruppenavn.
OBS! Soloudstillinger i mindre rum forhandles individuelt.

Honoraret dækker:
Kunstnerens arbejde med at forberede og etablere udstilling, herunder møder, levering af værkbeskrivelser, deltagelse i PR-arbejde i begrænset omfang, klargøring af værker til transport (ekskl. transportkasser ved store eller skrøbelige værker), vejledning ved installering samt arbejde ved tilbagelevering af værker. Honoraret udbetales umiddelbart inden udstillingsåbning.

Honoraret dækker ikke:
Produktion af nye værker, transport af værker, forsikring, rejseomkostninger, ophold, artist talks, performance, workshops, undervisning, kuratering mv.

Følgende er undtaget:
Udstillinger hvor hovedformålet er salg, kunstnernes selvarrangerede udstillinger og akademiernes afgangsudstillinger.

Regulering:
Minimumshonorarerne reguleres hvert andet år gældende fra 1/9 2020.

Download aftale om anbefalede minimumshonorarer her som pdf…

September 2020

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.