BKF’s PRISLISTE

Priserne i oversigten er vejledende mindstepriser for opgaver, hvor kunstneren gør brug af sine kunstneriske kompetencer. Alle priser er eksklusive moms.

TIMEPRISER

Kunstnerisk arbejde: 700 – 1.000 kr. pr. time.
Kunstner som konsulent: 1.000 – 1.500 kr. pr. time.

KUNSTOPGAVER/UDSMYKNINGER

BKF anbefaler følgende model som rettesnor for fastsættelse af kunstnerhonorar i forbindelse med kunstopgaver:

  • For opgaver med en budgetramme på under 100.000 kr. udgør kunstnerhonoraret 40 %.
  • For opgaver med en budgetramme på 100.000 – 500.000 kr. udgør kunstnerhonoraret 33 %.
  • For opgaver med en budgetramme på over 500.000 kr. udgør kunstnerhonoraret 25 %.

Kunstnerhonoraret omfatter betaling for det samlede kunstværk, herunder kunstnerens arbejde med skitsemateriale, byggestyring, møder mv. Kunstnerens direkte arbejde med kunstværket omfattes ikke af kunsthonoraret. Betaling for dette arbejde skal indgå i budgettet for kunstproduktionen.

SKITSEOPGAVER

Kunstnerisk arbejde: 700 – 1.000 kr. pr. time.
Idépitch: 10.000 – 15.000 kr. pr. opgave.
Skitseopgave: 30.000 – 60.000 pr. opgave.

UDSTILLINGER MV.

Priserne er ekskl. eventuelle produktionsomkostninger.

– Udstillingsplanlægning, opsætning/nedtagning, møder mv.: 700 – 1.000 kr. pr. time.
– Artist talk: 3.000 – 5.000 kr.
– Performance: 6.000 – 10.000 kr.
– Foredrag: 4.000 – 10.000 kr.
– Jurymedlem eller censor: 700 – 1.000 kr. pr. time.

UDSTILLINGSVEDERLAG MV.

Udstillingshonorar
BKF anbefaler, at udstillingshonorar betales efter den gældende aftale mellem kunstnerorganisationerne og Organisationen Danske Museer (ODM)

Kunstproduktion – nye værker
BKF anbefaler, at udstillingsarrangøren i væsentligt omfang bidrager med tilskud til produktion af nye værker.

Visningsvederlag
BKF anbefaler, at udstillingsarrangøren betaler visningsvederlag. Dette gælder også for udstillinger, hvor udstillingsarrangøren ifølge lovgivningen ikke er forpligtet til betaling af visningsvederlag.

Udstillinger i kunstforeninger mv.
BKF anbefaler, at betaling af udstillingshonorar eller salg af værker sker efter BKF’s retningslinjer.

TRANSPORT

Det anbefales at kunden/arrangøren afholder alle udgifter til transport af person/værker/materialer.
Ved kørsel i egen bil afregnes der efter statens takster for erhvervsmæssig befordring.

UNDERVISNING VED ANSÆTTELSE

Timeprisen for undervisning vil ofte være direkte omfattet af en overenskomst eller en overenskomst fra beslægtede erhverv. Ved undervisning på fx højskoler, aftenskoler, tekniske skoler, universiteter og andre læreanstalter henvises derfor til de fastsatte lønsatser/overenskomst for den pågældende institution. Der vil ofte være mulighed for at aftale et individuelt løntillæg. Der beregnes typisk en times forberedelse pr. undervisningstime.

UNDERVISNING, huskunstner, freelanceopgaver mv.

Undervisning: 700 – 1.200 kr. pr. time (1 time forberedelse + 1 time undervisning)
Undervisning: 1 dag (1 dags forberedelse + 1 dags undervisning) 6.000 – 10.000 kr.
Undervisning: 1 uge (1 uges forberedelse + 1 uges undervisning) 22.000 – 30.000 kr.

MØDEHONORAR

Deltagelse i råd, nævn, udvalg mv.
0-3 timer: 1.000 kr./heldagsmøde 2.000 kr.

Møder i forbindelse med udstillinger, opgaver mv
700 – 1.000 kr. pr. time.

Herudover ydes refusion af transportudgifter.

UDLÅN/UDLEJE AF BILLEDKUNST

12 % årligt af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.

ILLUSTRATIONSOPGAVER MV.

Kunstnerisk arbejde: 700 – 1.000 kr. pr. time eksklusiv eventuel royaltybetaling.
Royaltybetaling beregnes med udgangspunkt i prislisten fra VISDA og tillægges timeprisen.

VÆRKSTEDSBESØG

Besøg af institutioner eller grupper i kunstnerens eget atelier: 3.000 – 5.000 kr. 

 

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.