Rammerne på plads for nyt Kulturens Analyseinstitut

11.05.22 | Nyheder

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye indsigter på kunst- og kulturområdet.

Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut, som skal understøtte mere viden om kunst- og kulturområdets forhold og betydning for borgernes trivsel, blandt andet med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser.

BKF bakker op om det nye analyseinstitut og er glad for, at rammerne er faldet på plads:

”Vi har på forhånd ønsket et analyseinstitut, der sætter tydeligt fokus på kunstnernes – indholdsproducenternes – arbejdsvilkår, og at kunstens samfundsmæssige rolle bliver et centralt undersøgelsesområde. Derfor er vi meget tilfredse med, at det er et eksplicit formål for instituttet, at dets analyser skal være til gavn for kunstens og kulturens udvikling og give områdets aktører inspiration og værktøjer til at arbejde med kunstens og kulturens sociale og økonomiske aspekter. Samtidig er det lovende, at bestyrelsen skal nedsætte et rådgivende panel, da det kan sikre, at den kunstfaglige ekspertise er del af instituttets fundament.” siger BKF’s forperson Marie Thams.

Kulturministeren udpeger en bestyrelse på syv medlemmer, der har det overordnede ansvar for instituttet og dets virke. Der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer har en særlig indsigt i kulturlivet. Bestyrelsen skal etablere et bredt sammensat rådgivende panel bestående af repræsentanter for kulturlivet, herunder både kunstnere, institutioner og organisationer.

Se hele aftaleteksten her.