Regionale kulturmidler

05.06.18 |

REGION MIDTJYLLAND
Regional Udvikling
Kultur
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 24 75 37 95
www.regionmidtjylland.dk
Der er afsat midler til kulturudviklingsprojekter.
Læs mere her…

 

REGION NORDJYLLAND
Regional Udvikling
Uddannelse, kompentence og kultur
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Tlf. 97 64 82 87
www.rn.dk
Der er en årlig ansøgningsfrist til Kulturpuljen.
Læs mere her… 

KulturKANten 2021-2024 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.
Læs mere om KulturKANten og om kulturaftalens puljer på www.kulturkanten.dk

 

REGION SYDDANMARK
Regional Udvikling
Kultur
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf. 29 20 17 47
www.regionsyddanmark.dk
Region Syddanmarks kulturpulje støtter kulturaktiviteter i regionen.
Læs mere her…

 

KULTURREGIONER OG KULTURAFTALER
En kulturregion er en eller flere kommuner, der har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet
om fælles statslig-kommunal finansiering af diverse lokale kulturelle aktiviteter.

Samtlige kulturaftaler fra hele landet kan læses via Kulturministeriets hjemmeside:
https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kulturaftaler/kulturregioner/

Kulturaftalerne kan bl.a. støtte billedkunstprojekter. Enkelte kulturregioner har nedsat et rådgivende regionalt billedkunstråd/tværkunstnerisk råd.

Følgende kulturregioner har pt. indgået kulturaftaler med Kulturministeriet:

Kulturregion Bornholm
Kulturregion Fyn
Kulturregion Kulturmetropolen
Kulturregion Kulturring Østjylland
Kulturregion Midt- og Vestjylland
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Kulturregion Nordjylland
Kulturregion Storstrøm
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
Kulturregion Trekantområdet
Kulturregion Østjysk Vækstbånd
Kulturregion Aarhus

 

KUNSTNERISK UDSMYKNING I REGIONALT BYGGERI
I disse år bygger danske regioner supersygehuse i hele landet. Selvom regionerne ikke er forpligtede til at afsætte 1,5 procent af byggeudgifterne til kunst, sådan som statslige bygherrer er, har de fleste sygehusbyggerier på forskellig vis prioriteret kunstnerisk udsmykning.

www.godtsygehusbyggeri.dk kan man orientere sig om aktuelle byggerier og se eksisterende
projekter og planer for kunstnerisk udsmykning.