Expired: Rektor søges til Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

29.12.20 | Opslagstavle

Til Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søges en udviklingsorienteret rektor som vil udvikle visioner for billedkunstuddannelsens fremtid i samspil med skolens studerende og ansatte og kunstlivet i Danmark. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler, der også omfatter Kunsthal Charlottenborg, blev grundlagt i 1754 og er i dag en markant europæisk uddannelses-, forsknings- og kulturinstitution inden for samtidskunstens område. Skolen har dog været igennem en turbulent periode, og der er behov for både at skabe ro og tillid i institutionen og sætte en retning for skolen.

Billedkunstskolerne har to centrale opgaver. Den ene er uddannelse af kunstneriske bachelorer og kandidater på højeste niveau baseret på billedkunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning.

Den anden hovedopgave er at drive Kunsthal Charlottenborg, der formidler dansk og international samtidskunst og har egen faglig ledelse.

Derudover indgår Billedkunstskolerne i et tæt samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område.

Stillingen

Rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler er ansvarlig for den daglige ledelse og har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed, både hvad angår uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning og for Kunsthal Charlottenborg.

Rektor skal i samarbejde med professorer, lektorer, kunsthalsdirektøren, administrativt personale og de studerende sikre Kunstakademiets Billedkunstskolers udvikling og centrale placering i det danske og internationale kunstliv. Der skal sættes særlig fokus på udviklingen af kvaliteten af billedkunstuddannelsen – herunder den internationale dimension i uddannelsen – og på de studerendes trivsel og deres kunstneriske talent og udvikling.

Kvalifikationer

Rektor skal have gode lederegenskaber og erfaring med dialogbaseret ledelse. Der lægges særlig vægt på, at rektor

  • har erfaring med ledelse af kunst-, uddannelses- eller kulturinstitutioner og indsigt i og erfaring med at have et overordnet økonomisk ansvar
  • har stor indsigt i, og erfaring fra, det danske og internationale samtidskunstfelt
  • har viden om de billedkunstneriske uddannelser på internationalt niveau
  • har stor indsigt i og erfaring med tilrettelæggelse og udvikling af videregående uddannelser, gerne kunstuddannelse
  • har erfaring med udstillingspraksis, enten som kunstner, kurator eller formidler
  • har gode samarbejdsevner og erfaring med samarbejde på tværs af forskellige fagligheder
  • kan udvikle institutionens eksterne samarbejder i både ind- og udland
  • kan synliggøre akademiets arbejde i offentligheden
  • kan tale og skrive både engelsk og dansk/skandinavisk, da institutionens daglige arbejdssprog og kontekst ofte er engelsk

Ansøgningen skal indeholde ansøgerens ideer og visioner for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers videre udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Stillingen vil blive besat på overenskomstvilkår, med mindre den, der ansættes, i forvejen er tjenestemand i staten. Stillingen besættes på åremål for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Lønniveauet er ca. 850.000 kr. om året ekskl. pension.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kulturministeriets departement, afdelingschef Steen Kyed på telefon 24 69 64 25

Oplysninger om Kunstakademiets Billedkunstskoler, herunder rammeaftale og årsrapport, kan findes på www.kunstakademiet.dk.

Ansøgning og frist

Ansøgning bedes sendt via Kulturministeriets elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk senest 20. januar 2021, vedlagt CV og dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Ansøgeren bliver guidet gennem rekrutteringsprocessen ved tryk på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 4 og 5. Der kan indgå test som en del af ansættelsesprocessen.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Kunstakademiets Billedkunstskoler er en statslig kultur- og uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der gennem uddannelse, forskning og formidling medvirker til at sikre udvikling af billedkunstnerisk baseret erkendelse og undersøgelse samt ny viden om billedkunsten og dens sammenhænge.

 

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.