Expired: Rektor til Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

09.07.18 | Opslagstavle

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en udviklingsorienteret rektor med klare visioner for billedkunstens og billedkunstuddannelsens fremtid. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Kunstakademiets Billedkunstskoler 

Kunstakademiets Billedkunstskoler, der også omfatter Kunsthal Charlottenborg, blev grundlagt i 1754 og er i dag en markant europæisk uddannelses-, forsknings- og kulturinstitution inden for samtidskunstens område.

Billedkunstskolerne har to centrale opgaver. Den ene er uddannelse af bachelorer og kandidater på højeste niveau baseret på billedkunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning.

Den anden er at drive kulturinstitutionen Kunsthal Charlottenborg, der har egen faglig ledelse.

Stillingen

Rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler er ansvarlig for den daglige ledelse og har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed, både hvad angår uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning og for Kunsthal Charlottenborg.

Rektor skal i samarbejde med professorer, lektorer, kunsthalsdirektøren, administrativt personale og de studerende sikre Kunstakademiets Billedkunstskolers udvikling og centrale placering i det danske og internationale kunstliv. Rektor skal udvikle, kommunikere og gennemføre strategier og handlingsplaner, der sikrer og understøtter institutionens samlede udvikling.

Kvalifikationer

Rektor skal have gode lederegenskaber og ledelsesmæssig erfaring.  Der lægges i den sammenhæng særligt vægt på, at rektor

  • har viden om ledelse af kulturinstitutioner og indsigt i og erfaring med at have et overordnet økonomisk ansvar
  • har erfaring med ledelse i politisk styrede organisationer
  • har gode samarbejdsevner og erfaring med samarbejde på tværs af forskellige fagligheder
  • har viden om det billedkunstneriske uddannelses- og forskningsfelt
  • har viden om dansk og international samtidskunst
  • kan udvikle institutionens eksterne samarbejder i både ind- og udland
  • kan synliggøre akademiets arbejde i offentligheden
  • kan tale og skrive både engelsk og dansk, da institutionens daglige arbejdssprog og kontekst ofte er engelsk

Ansøgningen skal indeholde ansøgerens ideer og visioner for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers videre udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Stillingen vil blive besat på overenskomstvilkår, med mindre den, der ansættes, i forvejen er tjenestemand i staten. Stillingen besættes på åremål for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Vi stiler efter et samlet lønniveau på ca. 750.000 kr. om året ekskl. pension.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kulturministeriets departement, afdelingschef Steen Kyed på telefon 33 92 98 21 eller kontorchef Karin Marcussen på telefon 22 43 70 44.

Oplysninger om Kunstakademiets Billedkunstskoler, herunder rammeaftale og årsrapport, kan findes på www.kunstakademiet.dk.

Ansøgning og frist

Ansøgning bedes sendt via Kulturministeriets elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk senest onsdag den 15. august 2018, vedlagt CV og dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Ansøgeren bliver guidet gennem rekrutteringsprocessen ved tryk på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i ugerne 35-37. Der kan indgå test som en del af ansættelsesprocessen.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Kunstakademiets Billedkunstskoler er en statslig kultur- og uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der gennem uddannelse, forskning og formidling medvirker til at sikre udvikling af billedkunstnerisk baseret erkendelse og undersøgelse samt ny viden om billedkunsten og dens sammenhænge.

Søg stillingen her……