Nye medlemmer valgt til BKF’s bestyrelse

10.12.18 | Nyheder

Marie Markman og Jacob Borges er nyvalgte medlemmer af Billedkunstnernes Forbunds bestyrelse, mens Camilla Nørgård og Pia Fonnesbech er genvalgt for en to-årig periode.

Jens Settergren er nyvalgt medlem af BKF’s Optagelsesudvalg, mens Kim T. Grønborg er genvalgt for en toårig periode.

Som noget nyt får studerende fra kunstakademierne også en repræsentant i bestyrelsen, foreløbig med observatørstatus.

Det blev i år Simon Fiil Linnemann, 5. års studerende fra Det Fynske Kunstakademi, der valgtes ind. Han sidder med i BKF’s tværgående studieråd, der består af repræsentanter fra landets tre kunstakademier. Studierådet bidrager til BKF’s studenterpolitik og samarbejder om faglige arrangementer på tværs af akademierne.

Ved næste generalforsamling vil bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring, der muliggør, at et af medlemmerne af BKF’s bestyrelse bliver en studerende.

Den nye bestyrelse
BKF’s bestyrelse kommer i 2019 til at se således ud:

Nis Rømer, Formand
Camilla Nørgaard
Hannibal Andersen
Jacob Borges
Julie Sass
Kim T. Grønborg
Marie Markman
Pia Fonnesbech
Søren Martinsen

Bestyrelsen vil konstituere sig på det første møde i det kommende år.

Med konstitueringen vil flere af BKF’s stående udvalg også falde på plads – herunder optagelsesudvalget og bestyrelsen i BKF’s Ophavsretsfond.