Skriv bedre ansøgninger

Bliv bedre til at skrive ansøgninger, der klart og tydeligt formidler dit kunstneriske projekt med udgangspunkt i din kunstneriske praksis. Kurset henvender sig til kunstnere, der har erfaring med ansøgningsarbejdet men som ønsker at få vejledning i og redskaber til, hvordan ansøgningerne helt konkret på et skriftligt plan kan forbedres og målrettes yderligere. Der vil både være undervisning i plenum, gruppeopdeling og individuel vejledning og feedback.

Det forventes, at deltagere i kurset selv medbringer egen bærbar computer.

Forberedelse:

Forud for kurset sender deltagerne både et eksempel på en, i deres øjne, god ansøgning som dog endte med afslag og et eksempel på en ansøgning de arbejder på, som kan være et udkast. Disse skal sendes til Maj Hasager senest den 15. marts 2018.

Kursets struktur:

Første dag: Generel introduktion, målretning og skriveøvelser. Vi tager udgangspunkt i deltagernes ansøgninger som grundlag for diskussion med forankring i egen praksis.
Anden dag: Korte individuelle feedback sessions med underviser med udgangspunkt i et nyt udkast til ansøgning. Ansøgningen skal sendes til underviser og gruppen senest den 30/3-2018. Parallelt fortsættes der med diskussion og feedback i selvstyrede grupper, hvor der er mulighed for udvidet feedback på ansøgningen fra kolleger på kurset.
Tredje dag: Individuelle “1 til 1” feedback mellem underviser og deltagere med udgangspunkt i det sidste udkast til en ansøgning. Ansøgningen skal sendes til underviser senest den 9. april 2018.

 


Underviser:


Foto: Preben Holst

Maj Hasager er billedkunstner, baseret i København. Hun har studeret fotografi og kunst i Danmark, Sverige og Storbritannien, og har en MFA fra Malmö Art Academy i Sverige. Siden 2011 har hun været programleder for Critical & Pedagogical Studies’ MFA program på Malmö Art Academy.

Hun er interesseret i, hvordan historien skrives og genskrives afhængigt af den sag, ideologi eller politisk agenda, den skal fremme, og hvordan marginaliserede grupper repræsenteres i konstruktionen af historien. Hendes kunstneriske arbejde beskæftiger sig med magtstrukturer, identitet, hukommelse, konstruktionen af historien og arkitektur, og udforsker, hvordan disse forbundne fænomener fortolkes og repræsenteres kulturelt og rumligt. Hendes kunstneriske tilgang er forskningsbaseret og tværdisciplinær, og hun arbejder hovedsagligt med tekst, lyd, video og fotografi.

 

Tid: torsdag d. 22. marts, 5. april, 12. april 2018, kl. 10-16

Sted: København

Egenbetaling:
700 kr. (for ikke-medlemmer 1.400 kr.)

Tilmelding:
Foretages via email på kmfp@bkf.dk senest d. 9. februar 2018. Ved tilmelding skal du sende en motivation for, hvorfor du ønsker at deltage i kurset.