Expired: SMK søger underviser

27.08.18 | Opslagstavle
På Statens Museum for Kunst (SMK) undersøger og udvikler vi løbende museet som ramme for læring og kreative processer. Museet søger en underviser.

Jobbet som underviser
Som del af Skoletjenesten på Sjælland tilbyder vi undervisningsforløb for skoler og ungdomsuddannelser, udvikler undervisningsressourcer og indgår tætte partnerskaber med andre eksterne læringsmiljøer.

SMK søger en færdiguddannet underviser til stilling på 30 timer om ugen, der fra september 2018 kan indgå i vores eksisterende team af studenterundervisere og kunstnere. Stillingen rummer i øvrigt koordinering i forbindelse med partnerskabsskoler, kommunikationsopgaver og assisterende arbejde i den daglige drift.

Underviserjobbet både fordrer og giver kunstfaglige og pædagogiske kompetencer.

Vores undervisningsaktiviteter foregår i museets samlinger og i udvalgte særudstillinger. Vi har et udvalg af faste forløb, hvor vi inddrager forskellige undervisningsmetoder og øvelser. Udviklingen af læringsgreb og øvelser er højt prioriteret.

Vi sigter mod at skabe rammer for læring, der inkluderer så mange som muligt. Vores undervisning er baseret på en dialogisk praksis, der sigter mod at skabe rum for aktiv deltagelse og flerstemmighed i forløbene.

Som underviser deltager du også i udvikling af vores undervisningspraksis, fx når vi udvikler og tester nye forløb og undervisningsmaterialer.

Stillingen er forankret i museets Formidlingsafdeling.

Kvalifikationer
Det er en forudsætning for ansættelse, at du har en faglig relevant uddannelse, fx lærer, kunsthistorie, moderne kultur eller tilsvarende. Derudover skal du have:
• Interesse for læringsmetoder og lyst til løbende opkvalificering
• Dokumenteret undervisningserfaring
• Dokumenteret erfaring med at drive længerevarende undervisningsforløb og partnerskaber.

Endvidere lægger vi vægt på, at du som person er fleksibel og udadvendt og har gode evner til at samarbejde i et miljø præget af engagement og høj faglighed.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest og en børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til relevant overenskomst.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Arbejdstiden er på 30 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset til en 2-årig ansættelse.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside http://www.smk.dk, hvor du under “Jobs hos SMK” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest tirsdag den 6. september 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 37.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på http://www.smk.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte undervisningsansvarlig Olivia Skjerk Frankel på mail olivia.frankel@smk.dk.