Expired: Sommercamp på Rønnebæksholm: privilegier, klasse og lokation

13.06.22 | Opslagstavle

I sommeren 2022 afholder Kunsthal Rønnebæksholm en sommercamp med fokus på samtaler og vidensdeling omkring privilegier, klasse og lokation. Sommercampen afholdes på Rønnebæksholm, hvor flere lokationer vil være i brug, ude og inde.

Sommercampen tager udgangspunkt i en kollektiv og interdisciplinær samtale om det vigtige og ofte i Danmark og kunstverdenen oversete emne som klasseskel. Sommercampen vil invitere kunstnere ind, der ikke kommer fra de samfundsmæssige lag og de lokationer som kunstnere ’typisk’ kommer fra. Hvordan opleves kunstverdenen, når man kommer ’udefra’ eller på anden måde er anderledes eller mindre privilegeret end kollegerne.

Det særlige format byder på workshop-orienteret program, gennemgang af praksisser, fællesspisning og overnatning og er valgt for at skabe en fordybelsesmulighed og blive længere tid i samtalerne og tematikkerne. Ideen er derudover at undersøge, hvad der sker, når teori og kunstpraksis kobles på mere praktiske aktiviteter som havearbejde, madlavning og fællesspisning.

Sommercampen afvikles af forskellige bidragsydere, Tore Hallas, Linda Lamignan, Mette Kjærgaard Præst, Gro Sarauw, Augusta Sørensen, Rønnebæksholms kunstfaglige team og et medlem fra Pigmenthaven på Rønnebæksholm.

For bedst muligt kunne skabe et trygt og vidensdelende rum, anmodes deltagere om at ansøge sommercampen. Deadline for ansøgning er søndag 26. juni kl. 24.00

Læs mere om sommercampen på Rønnebæksholms hjemmeside her…