Kurset henvender sig til dig, som ønsker at komme i gang som huskunstner eller allerede er i gang og ønsker sparring i de indledende faser af dit første projekt. Kurset omhandler konkrete redskaber som kan benyttes i de 3 faser af et projekt: 1) Ideudvikling og etablering af partnerskaber med institutioner, 2) ansøgning og finansiering samt 3) afvikling af projektet. Vi kommer omkring rollefordeling mellem samarbejdspartnerne, samarbejder med institutioner og virksomheder og kommunikation med andre fagligheder såsom lærere, pædagoger, kulturformidlere mv.

Huskunstnerordningen kan rumme alle typer af kunstneriske praksisser – også de mere konceptuelle, eller researchbaserede. Kurset tager udgangspunkt i din egen praksis og vi taler om muligheder og konkrete ideer. I vil i grupper udvikle nye eller videreudvikle på eksisterende ideer til huskunstnerprojekter og I vil hver især modtage feedback.

Underviser er billedkunstner Louise Haugaard Jørgensen, som på basis af flere års erfaringer som huskunstner, vil fortælle om både begynderfejl, udfordringer og vellykkede arbejdsmetoder fra sine projekter.

Ved tilmelding skal du medsende dit CV, et par linjer om dig selv, hvorfor du gerne vil deltage og hvad du ønsker at få ud af kurset.

 

Forberedelse:
Hvis man som deltager allerede har en ide til et projekt eller allerede er gået i gang, bedes man forberede sig på at fortælle om sin ide/sit projekt på kursets 1. dag. Som forberedelse til kursets 2. dag bedes kursisterne have formuleret deres ideer skriftligt eller, hvis de er nået til dette stadie, gå i gang med en ansøgning og sende denne til Louise, som vil læse alt materialet igennem og give respons på kursets sidste dag.

Format:
Kursets første dag indeholder oplæg ved en repræsentant fra Statens Kunstfonds Huskunstnerordning samt oplæg ved  Louise om de 3 faser af et projekt + hendes egne erfaringer. På baggrund af dette samt en indledende ideudvikling opfordres du til at påbegynde eller videreføre arbejdet med dit projekt derhjemme.

Kursets anden dag afholdes ugen efter og her har du mulighed for i forvejen at sende en aktuel ansøgning eller skitse til et projekt til Louise, som gennemlæser dette i forvejen og giver respons i plenum. På denne dag taler vi også om løn, kontrakt, sponsorater og fundraising.

Underviser:

Louise Haugaard Jørgensen (f.1988) arbejder i feltet mellem scenekunst, billedkunst og litteratur. Hun har fire huskunstnerprojekter bag sig og et femte i støbeskeen. Tre af disse i samarbejde med billedkunstner Laurits Nymand Svendsen.

 

 

 

 

Tid:
 Onsdag d. 30. januar 2019, kl. 10-16 og onsdag d. 6. februar 2019, kl. 10-14

Sted:
 København

Egenbetaling:
 500 kr. (For ikke BKF-medlemmer 1.500 kr.)

Tilmelding:
 Tilmelding foretages via email på kmfp@bkf.dk senest 11. januar 2019. Ved tilmelding skal du sende en kort motivation om, hvorfor du gerne vil deltage og hvad du ønsker at få ud af kurset.