Statens Kunstfond: Værkproduktion og udstillinger

10.07.23 | Opslagstavle

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Note: Fire årlige frister. I 2023 19. januar, 27. april, 17. august, 26. oktober. Frister udløber kl. 14.00.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.

Der kan søges støtte til disse områder:

 

PRODUKTION AF NYE VÆRKER

Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.
Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion.
Typiske udgifter er materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktionen.

FORMIDLING

Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.
Formidlingen skal være forbundet til et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale. Det betyder, at det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.
Vær opmærksom på, at vi ikke støtter formidlingsprojekter, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum.
Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.
Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout. Formidling målrettet børn og unge skal søges via til puljen ”Børn og unges møde med billedkunst”.
Værkproduktion og udstilling målrettet børn og unge søges i denne pulje.

UDSTILLING I DANMARK ELLER UDLANDET

Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.

Typiske udgifter er udstillingshonorar, leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel – eller andre udgifter, der er relateret til udstilling, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne.

Danske udstillingssteder kan desuden søge om produktionshonorar på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge) til udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet. Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at kunstneren er til stede i Danmark i hele perioden. Udstillingsstedet skal udbetale honoraret til kunstneren.

UDSTILLINGSHONORAR

Udvalget opfordrer udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingssteder kan ansøge om tilskud til et sådant udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

 

For mere information se Statens Kunstfonds hjemmeside.