Expired: Tag initiativ til kunstopgaver i det offentlige rum

28.05.21 | Opslagstavle

– Ræk ud til institutioner og gå sammen med dem om offentlige kunstprojekter i hele lande

Spotlight på puljen ‘Skitse til kunstopgave’

Billedkunstnere kan på egen hånd tage initiativ til kunstopgaver i det offentlige rum og Legatudvalget opfordrer alle til at gøre netop dét: Tage initiativet, række ud til institutionerne og gå sammen med dem om kunstprojekter.

Institutioner kan f.eks. være plejehjem, svømmehaller, parker, skoler, biblioteker, erhvervsskoler, gymnasier, lege/pladser, politistationer, rådhuse, væresteder, vuggestuer, børnehaver, stationer, højskoler, forsamlings- og kulturhuse, jobcentre, offentlige udendørsarealer, osv., osv.

Er der først etableret interesse for et samarbejde kan institutionen søge op til 50.000 kr. til kunstnerens honorar for at udarbejde et skitseforslag, via puljen “Skitse til Kunstopgave”.

“Det kan være en overvindelse selv at være dén, der tager den første kontakt til en institution, men tit er institutionerne utrolig interesserede, og der kommer spændende forslag ud af det.
Derfor opfordrer vi virkelig kunstnerne til bruge denne mulighed for at få erfaring med området, bidrage til at kunsten kommer ud i hele landet og samtidig bane vejen for en indtægt” – Siger Jeannette Ehlers, udvalgsleder for Legatudvalget.

Ansøgere til puljen er typisk kommuner og institutioner i kommuner, staten og regioner, men kan også være institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Næste ansøgningsfrist er den 17. august.

Find inspiration i online-publikationen “Kunst i Hverdagen”

Læs vejledning til puljen “Skitse til kunstopgave”