Tag med til seminar om kunstlivets nye infrastrukturer

29.10.19 | Nyheder

Hvordan kan kunstinstitutioner bedst muligt understøtte kunstnerisk produktion og skabe tværgående samarbejder? Det undersøger en lang række oplægsholdere fra ind- og udland på seminar om nye platforme for kunstnerisk produktion.

I disse år arrangerer mange kunstinstitutioner ikke blot udstillinger og tilbyder publikumsaktiviteter. De udvikler også nye tværinstitutionelle samarbejder og platforme, der understøtter kunstneres forskning, produktion og faglige udveksling. De nye infrastrukturer giver kunstnerne bedre muligheder for at eksperimentere og arbejde med deres kunst, og udvikles ofte i dialog med lokale, nationale og internationale aktører både i og uden for kunstlivet.

Det er baggrunden for seminaret ‘Kunstlivets nye infrastrukturer – samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion’, arrangeret af udstillingsstedet Astrid Noacks Atelier (ANA) og Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Seminaret afholdes torsdag d. 14. november 2019 kl. 13.00-17.00 på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København. (Se fuldt program for seminaret nedenfor.)

Det uafhængige udstillingssted ANA, der har base på Nørrebro i København, og BKF, der er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere, håber, at seminaret kan inspirere til faglig nytænkning og udvikling i såvel som udenfor det selvorganiserede kunstliv herhjemme. Her nedenfor kan du læse mere om oplægsholderne.

Stedet er levende. Performanceserie ved Astrid Noacks Atelier, 2019.

Kunsten mellem kranerne
Charlotte Præstegaard Schwartz er moderator på seminaret, der præsenterer en række spændende eksempler på eksperimentelle institutionspraksisser fra ind- og udland. Sammen med billedkunstner Kirsten Dufour repræsenterer hun Astrid Noacks Atelier, der står midt i et aktuelt behov for at udvikle og gentænke sig selv som kunstinstitution.

Atelieret, der både fungerer som udstillingssted, residency for internationale kunstnere og lokal eksperimenterende kunstplatform, er del af et af Ydre Nørrebros ældste baggårdsmiljøer, hvor musikstudier, kunstneratelier, værksteder og små garager hidtil har ligget side om side.

Men sidste år blev forhuset revet ned, og nu renoveres de øvrige huse i baggårdene omkring atelieret og bliver til dyre lejelejligheder. Det betyder, at området ændres markant – en udvikling, der også påvirker institutionen indadtil.

Foranlediget af denne udvikling med kraner, arbejdsfolk og nyt boligbyggeri ønsker Astrid Noacks Atelier sammen med Billedkunstnernes Forbund (BKF) at rejse diskussionen om kunstinstitutionernes udviklingsmuligheder, udfordringer og ansvar. For hvordan kan nytænkende kunstinstitutioner bedst understøtte kunstneres arbejde – og samtidigt fungere som katalysator for skabelsen af alternative forestillinger om verden?

Bétonsalon – Center for Art and Research, Paris.

Kunstneriske partnerskaber i Paris
Seminarets hovedtaler er Mélanie Bouteloup, leder af Bétonsalon – Center for Art and Research i Paris.

Hun vil fortælle om centrets erfaringer med at etablere samarbejder mellem kunsten og den akademiske verden og om centrets velfungerende kreative partnerskaber med både offentlige kunstmuseer og kommercielle aktører.

Bétonsalon – Center for Art and Research i Paris er et nonprofit-rum, der kombinerer kollektive undersøgelser af kunstneriske og akademiske praksisser med udstillinger, performances, seminarer, workshops og samarbejder med bl.a. Paris Universitet.

Bétonsalon driver desuden Villa Vassilieff i hjertet af bydelen Montparnasse. Det tidligere kunstnerateliér er i dag udstillingssted under det franske Kulturministerium og huser Bétonsalons residencyprogram for kunstnere og kuratorer.

Svensk selvorganisering
Konstant accelererende hastighed, mængder af midlertidige projekter og et tilsyneladende umætteligt forbrug af kunstneriske ideer og kulturelle produkter. Hvordan organiserer man sit arbejdsliv som kunstner under disse vilkår?

Sådan spurgte en række kunstnere sig selv tilbage i 2013, og svaret blev SKOGEN, et selvorganiseret kunstnerhus i Gøteborg, der voksede ud af kunstnernes egen frustration over kulturlivets infrastrukturelle problemer.

I SKOGEN er kunstnerne gået sammen om at organisere sig, støtte og lære af hinanden, f.eks. i studiegrupper, og at arrangere residency-programmer, seminarer og præsentationer for svenske og internationale kunstnere.

På seminaret i København deltager Johan Forsman, en af hovedkræfterne bag den kunstnerdrevne institution SKOGEN, og fortæller om erfaringerne.

Carrying histories. Syowia Kyambi. Praksis, Oslo, 2019.

Norske kunstnere samarbejder på tværs
At skabe fokuseret, vedholdende dialog mellem forskellige fagligheder og bygge nye, tværgående fællesskaber er ambitionen for norske PRAKSIS, der har til huse i Oslo.

PRAKSIS er en nonprofit organisation, der tilbyder tematisk fokuserede residency-programmer for norske og internationale praktikere og tænkere indenfor de kreative fag.

Det handler ikke kun om at stimulere faglig udvikling blandt kunstnere og andre kreative, men også om at åbne den kunstneriske proces og gøre den tilgængelig for et bredere publikum: At gøre folk interesserede og engagerede i, hvad kunstnere gør, ikke kun i, hvad de producerer.

På seminaret i København deltager Nicholas John Jones, leder af PRAKSIS. Han vil dele organisationens erfaringer med at skabe udveksling og nye samarbejder på tværs af både landegrænser og fagligheder. Og giver sit bud på, hvordan man skaber bedre miljøer, der understøtter kunstnere.

Engelske erfaringer
Kan små og større udstillingssteder samarbejde om at give kunstnere bedre muligheder? Det har de gode erfaringer med på Wysing Arts Centre i Cambridge, hvor danske Lotte Juul Petersen de seneste ti år har arbejdet med kulturelle programmer for ny kunstproduktion og residencies.

Tidligere i år tiltrådte Lotte Juul Petersen som ny leder for udstillingsstedet Rønnebæksholm i Næstved. På seminaret i København fortæller hun om de engelske erfaringer og om, hvordan de kan bruges i en dansk sammenhæng.

På Wysing Arts Centre har Lotte Juul Petersen bl.a. samarbejdet med TATE Modern og været med til at udvikle det nationale ungeprogram ‘Circuit’.

S-tog stationen Sydhavn Station huser udstillingsstedet af samme navn.

Danmark: Unge kunstnere får bedre start
Kunstlivet har brug for al den udvikling og fornyelse, unge kunstnere bidrager med. Derfor er det vigtigt, at nyuddannede kunstnere får mulighed for at komme godt i gang med arbejdslivet efter studierne.

Det kunstnerdrevne udstillingssted Sydhavn Station er blandt dem, der har engageret sig i at give unge kunstnere bedre arbejdsvilkår.

I samarbejde med Billedkunstnernes Forbund (BKF) lancerede Sydhavn Station tidligere i år residency-programmet St Residens, der giver to nyuddannede kunstnere et års gratis atelierophold, sparring med erfarne kolleger og udstillingsaftale. Programmet udspringer af et ønske om at bidrage til et mere dynamisk kunstmiljø i Danmark ved at skabe alternative rum for det billedkunstneriske arbejde.

På seminaret fortæller billedkunstnerne Sonja Lillebæk Christensen og Aske Thiberg fra Sydhavn Station om tankerne bag St Residens.


PROGRAM:

Kunstlivets nye infrastrukturer

– et seminar om samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion

Arrangører: Astrid Noacks Atelier (ANA) og Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Tid og sted: Torsdag d. 14. November 2019 kl. 13.00-17.00
Medie Auditoriet, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Kgs. Nytorv 1, 1050 KBH K.

Praktisk: Seminaret foregår på engelsk. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest d. 10. november på: kmfp@bkf.dk

English version: The seminar ‘Institutional infrastructures – new modes, collaborations and platforms for artistic production’ will be held in English. Read more here…

Moderator: Charlotte Præstegaard Schwartz, Astrid Noacks Atelier

kl. 13.00 Velkomst v/Astrid Noacks Atelier og Billedkunstnernes Forbund

kl. 13.15  Mélanie Bouteloup: Om Bétonsalon – Center for Art and Research, Paris

kl. 13.55 Johan Forsman: Om Skogen, Gøteborg

kl. 14.20 Lotte Juul Petersen: Om Wysing Art Centre, Cambridge

kl. 14.45 Performance og præsentation v/billedkunstner Lise Skou:
Service Act Manifest Series 2.
Kaffe og forfriskninger serveres i forbindelse med performancen

kl. 15.20 Nicholas John Jones: Om PRAKSIS, Oslo

kl. 15.45 Sonja Lillebæk Christensen og AskeThiberg: Om St Residens, København

kl. 16.00 Paneldebat og dialog med salen

kl. 17.00 Afslutning og tak for i dag

Øverst: Performance af billedkunstner Lise Skou, Astrid Noacks Atelier 2019: Service Act Manifest Series § 1: Rubbing and Scrubbing – tilsynekomst af individet som kapitalismens krop. Foto: Astrid Noacks Atelier.

Tak til Statens Kunstfond for støtte til seminaret.