Underviser til Konstfack, Stockholm

15.11.23 | Opslagstavle

Underviser i kunst og håndværk med fokus på keramik og glas

Konstfack er Sveriges største kunstneriske universitet inden for kunst, design og kunsthåndværk. Siden 1844 har vi uddannet en række faggrupper inden for disse områder samt kunst- og håndværkslærere. Vi udfører både kunstnerisk og videnskabelig uddannelse/forskning og har i dag omkring 900 studerende og 200 ansatte. www.konstfack.se

Vi rekrutterer ud fra kompetencer og i overensstemmelse med skolens ønske om øget mangfoldighed og frihed for diskrimination.

Konstfack har fire afdelinger, IBIS, Kunst, DIV og KHV. Inden for afdelingen KHV, som omfatter Keramik og Glas, er tre treårige bacheloruddannelser (180 point), den toårige kandidatuddannelse CRAFT! (120 point) samt det selvstændige etårige kursus Research lab. På afdelingen for kunsthåndværk ses kunsthåndværket som en relevant metode til dialog med samtiden. På vores bacheloruddannelser fokuserer vi på at udvikle ekspertise i vores materialer og teknikker i værkstederne. På bacheloruddannelsen Keramik og glas tilbyder vi en bred vifte af praksisser og metoder. Vi ønsker at give vores studerende redskaber til at kunne bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor keramik og glas har en oplagt plads gennem viden om materialer, teknikker og kunstneriske udtryk.

Underviseren i kunsthåndværk med fokus på keramik og glas underviser på bacheloruddannelsen Keramik og glas og sørger sammen med den fagansvarlige professor og resten af ​​højskolen for, at fagene keramik og glas udvikler sig i takt med tiderne.

Som medarbejder hos os vil du løbende møde videnbegærlige studerende og ambitiøse kollegaer, tage del i den nyeste forskning inden for vores felter og få stor mulighed for at påvirke udviklingen af ​​vores fag ind i fremtiden.

Hovedopgaver

 • Ansvarlig for, udvikle og lede kurser inden for fagområdet.
 • I tæt samarbejde med den fagansvarlige professor og resten af ​​højskolen stå for udvikling og kvalitet af bacheloruddannelsen.
 • Deltage aktivt i institutionens arbejde.
 • Deltage i Konstfacks samlede arbejde, såsom at være forperson/medlem/suppleant i besluttende organer eller repræsentant i diverse arbejdsgrupper.

Ansættelsen

Ansættelsen omfatter 40 procent af fuld tid i højst fem år med mulighed for fornyet ansættelse i yderligere højst fem år. Arbejdstiden er fastsat på Konstfack. Arbejdsopgaverne omfatter administration og udviklingstid. Opstart efter aftale, dog senest den 1. august 2024.

Adgangskrav og vurderingsgrundlag

Adgangskrav og vurderingsgrundlag for ansættelse af lærere er angivet i videregående uddannelsesreglement og i Konstfacks ansættelsesreglement. Kvalifikationskrav henviser til de minimumskrav, der skal opfyldes for at være berettiget til ansættelse. Bedømmelsesgrundlag refererer til de forhold, der vurderes ud over adgangskravene, hvis adgangskravene er opfyldt.

Kvalifikationskravene til denne stilling er:

 • En etableret og aktiv kunstnerisk praksis med fokus på keramik og/eller glas.
 • Erfaring med mindre produktion knyttet til den kunstneriske praksis.
 • Dokumenteret erfaring med undervisning og vejledning på universitetsniveau eller anden tilsvarende uddannelsesvirksomhed.
 • Universitetsuddannelse på mindst avanceret niveau eller tilsvarende inden for fagområdet.
 • Gode ​​sprogkundskaber i svensk eller et andet skandinavisk sprog.
 • Gode ​​sprogkundskaber på engelsk.

Vurderingskriterierne for denne ansættelse er:

 • En etableret kunstnerisk praksis med rødder i nutiden.
 • God undervisningsevne.
 • Gode ​​evner og dokumenteret erfaring med at drive fagudvikling sammen med kolleger.
 • Godt kendskab til udvikling og forskning inden for fagområdet.
 • Gode ​​samarbejdsevner.
 • Gode ​​organisatoriske og administrative evner.
 • Erfaring med samarbejde i forskellige sammenhænge, ​​miljøer og discipliner knyttet til den kunstneriske praksis.
 • Nationalt og internationalt kontaktnet med relevans for fagets udvikling, såsom inden for forskning og mindre produktion.
 • God evne til at føre en kritisk og reflekterende dialog omkring keramik og glas i forhold til sociale, miljømæssige, kulturelle og økonomiske sammenhænge.

Videregående pædagogisk uddannelse

For arbejde som professor, lektor og adjunkt (med en ansættelsestid på over to år) kræves det, at medarbejderen har gennemgået en videregående pædagogisk uddannelse ved Konstfack eller et andet universitet eller i øvrigt har erhvervet tilsvarende viden. En ansøger, der i øvrigt skønnes kompetent, men som mangler en videregående uddannelse, skal påbegynde uddannelsen (svarende til 7,5 point) for at opnå den manglende kvalifikation senest et år efter ansættelsesstart.

Kontakt

Kontakt institutleder Sara Isaksson From, tlf. +46 073-650 2223, hvis du vil vide mere om arbejdet som foredragsholder. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår og rekrutteringsprocessen, send en mail til HR@konstfack.se . Tillidsrepræsentanter kan træffes gennem Konstfacks central +46 08-450 4100.

Ansøgning og udvælgelse

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation af dine uddannelsesoplysninger. En skabelon hertil samt information om Konstfacks syn på pædagogisk kunnen findes på 
  https://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Jobba-pa-Konstfack/Pedagogisk-skiklighet-och-dokumentation-av- pædagogisk-meriter/
 • Kort beskrivelse af dine aktiviteter inden for fagområdet.
 • Kortfattet redegørelse for ideer og visioner om fagområdet, fagets indhold og forskning/kunstnerisk udviklingsarbejde.
 • Kortfattet redegørelse for dine visioner om pædagogisk udviklingsarbejde.
 • CV
 • Eksamensbevis og andre relevante kopier af karakterer og beviser, der beviser berettigelsen i ansøgningen.
 • En liste over og et repræsentativt udvalg af eget arbejde (max. 10)

Vi vil bede om fire referencer fra kandidaterne, som senere i forløbet vil blive inviteret til prøveforelæsning og samtale. Af de fire referencer skal to være studerende/ph.d.-studerende: En der har erfaring med dig i undervisningen og en som du har været vejleder for. Undervisningen/vejledningen bør om muligt have fundet sted inden for de seneste fem år. To referencer skal være personer, der kender dig i din professionelle rolle: En der var din nærmeste leder/entreprenør og en som du havde tæt samarbejde med i dit arbejde.

Prøveforelæsninger og samtaler er planlagt til at finde sted den 8.-9. april 2024.

Ansøg

Deadline for ansøgning er 14. december. Marker din ansøgning med nummeret KF2023/VO2P/102. 

Send din ansøgning her.