Undervisningsassistent på Skolen for Mediekunst, Kunstakademiet

08.07.24 | Stillingsopslag
Ansøgningsfrist: 15-08-2024

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en undervisningsassistent til Skolen for Mediekunst på Billedkunstskolernes kandidatuddannelse til start 1. oktober 2024

Om Medieskolen

Medieskolen er én af fire professorskoler på kandidatuddannelsen, og skolen fokuserer på mediekunsten og tidsbaserede medier i alle afskygninger fra eksperimenterende film, videoinstallation, lydkunst, digitale medier, fotografi og performative praksisser mm. Undervisningen i mediekunst ses i relation til det bredere kunstfelt og i skæringspunktet mellem en bred vifte af discipliner.

Din profil

Vi forventer, at du har en kunstnerisk praksis inden for mediekunst, og at du har erfaring med undervisning. Det er ønsket, at du derudover har viden om samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisformer uden for din egen praksis og har lyst til at undervise og vejlede de studerende på deres mange forskellige ståsteder. Vi forventer desuden, at du indgår i de administrative, faglige og praktiske opgaver, der er forbundet med planlægning og gennemførsel af undervisningen. Stillingen er en undervisningsstilling, og vi lægger derfor vægt på, at du har lyst til at arbejde professionelt med undervisning, uddannelse og pædagogik med udgangspunkt i mediekunsten på højeste niveau. Kunstakademiets pædagogiske udgangspunkt er student centered learning, der sætter udviklingen af den studerendes egen kunstneriske praksis i centrum for uddannelsen. Der er ikke udviklingsarbejde i stillingen.

Om stillingen

Som undervisningsassistent refererer du til professoren, der også fungerer som studieleder for Skolen for Mediekunst. Ud over din egen undervisning og vejledning, som supplerer undervisningen varetaget af professoren, deltager du i arbejdet med planlægningen, den daglige drift og gennemførslen af Medieskolens semesterplaner.

Uddannelserne ved Kunstakademiets Billedkunstskoler har til formål at give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence inden for billedkunstfaget. Billedkunstuddannelserne udvikler den studerendes kunstneriske praksis, metode og faglighed og sikrer gennem såvel praktisk som teoretisk læring, at den studerende kvalificeres til et virke som professionel billedkunstner, der kan opretholde en selvstændig praksis og løse både kunstneriske og formidlingsorienterede opgaver inden for det billedkunstneriske felt. Kunstakademiets Billedkunstskolers uddannelser hviler på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag.

Arbejdsopgaver

Arbejderopgaverne indbefatter blandt andet:

 • Undervisning og vejledning af Medieskolens studerende, i form af bl.a. ateliersamtaler, gruppekritik, deltagelse i studieture og ekskursioner
 • Deltagelse i udarbejdelse af semesterplaner og opgaver i forbindelse med gennemførelse af semesterplanerne
 • Understøttelse af den generelle uddannelsesdrift af Medieskolen

Kvalifikationer

Det forventes, at du har:

 • En billedkunstnerisk uddannelse på højeste niveau eller tilsvarende
 • Undervisningserfaring fra relevante kunstneriske uddannelser eller tilsvarende
 • Artikuleret viden om undervisning, pædagogik og egen rolle i undervisningssammenhæng
 • Kendskab til drift af videregående kunstneriske uddannelser eller tilsvarende
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode kommunikationsevner
 • Har flair for at organisere og arbejde i komplekse institutioner

Du skal tale og forstå dansk eller et andet nordisk sprog, samt tale og skrive engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes for en periode på 1 år med mulighed for forlængelse. Stillingen er en deltidsstilling, og den ugentlige arbejdstid er 20 timer. Arbejdet tilrettelægges efter aftale med Medieskolens professor. Ansættelse som undervisningsassistent sker efter overenskomsten mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten). Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte rektor Lars Bent Petersen på lars.bent.petersen@kunstakademiet.net

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på kunstakademiet.dk

Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest 15. august 2024.

Ansøgningen sendes via nedenstående link. Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk eller svensk og indeholde:

 • En redegørelse for ansøgers viden om mediekunstens praksisformer og samtidskunstens diskurser
 • Dokumentation af billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og cv)
 • Dokumentation for ansøgers pædagogiske og administrative erfaringer

Kunstakademiet ønsker at afspejle det omgivende samfunds mangfoldighed og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Du kan søge stillingen her.