Expired: Vil du være medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab?

17.06.20 | Opslagstavle

Slots- og Kulturstyrelsen har anmodet Billedkunstnernes Forbund om at udpege to medlemmer til Statens Kunstfonds
Repræsentantskab for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024

Hvis du er interesseret, skal du sende et CV og en kortfattet motivation for udpegning til bkf@bkf.dk senest d. 1. august.
BKF’s bestyrelse vil derefter udpege to blandt de indkomne ansøgninger.

Mere info om Statens Kunstfond og Repræsentantskabet, findes her: