Expired: Workshops i bronzestøbning og beton på VAK

08.10.17 | Opslagstavle

WORKSHOP I BRONZESTØBNING
Cire perdue d.22, 23, 24, 30 november og d.1 december –  2017

IMG_1223

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.
Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af. (da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på).

Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brændbare materialer, som eksempelvis brændbare readymades.

Hvis I har en siliconeform som I ønsker at lave voksafstøbninger af, kan I medbringe den.

Vores ovne blive opvarmet til 600 grader. Derfor er det muligt at udbrænde mange forskellige materialer i ovnen.
Vi har gode erfaringer med udbrændinger af: Træ, tøj, nogle typer af plast, organisk materiale.
Der kan IKKE udbrændes følgende i ovnen: Ler, metal, gips, knoglemateriale, glas m.m.

Da workshoppens formål er at øge indsigten i bronzestøbnings teknikker er der en begrænsning på hvor store skulpturer deltagerne kan medbringe.I er meget velkommen til at medbringe flere emner. MAX mål: 20x20x20 cm

KURSUSPLAN
Arbejde med Voks, Kanaler og indstøbning af forme
Varighed: 3 dage, (d. 22, 23 og 24 november)
Arbejde med voks, modeller/skulptur og readymates
Voksstøbning af skulptur i negativ form
Kanaler til indløb og udluftning
Indstøbning af voksmodel/ klargøre forme til ovnen

Udglødning af de indstøbte forme foretages på værkstedet (Varighed: 5 dage i ovnen)

Støbning og færdiggørelse
Varighed: 2 dage (d.30 november og d.1 december)
Støbning, udbankning af skulpturer
Ciselering og patinering

PRAKTISK INFOMATION
Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3500,-
I prisen er inkluderet:
Voks, gips
1 kg. bronze

Alle materialer som ikke er inkluderet i workshoppen kan købes efter vægt, da forbruget kan vise sig meget forskelligt. VAK har et grundlager af materialer til workshop, men deltagerne er velkomne til at medbringe egne foretrukne materialer. Medbring gerne eget udstyr som handsker, briller, åndedrætsværn m.m. – bemærk: sikkerhedssko er obligatorisk!
Hvis I er i tvivl om noget vedr. workshoppen kan i kontakte Johan Ludvig på værkstedet hver onsdag mellem kl.08-12 på tlf.: 21 27 52 77

TIDSPUNKT
D. D.22, 23, 24, 20 november og d.1 december 2017. kl.09.00 -15.00.

STED OG KONTAKTINFORMATION
VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

OVERNATNING: VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100  pr. nat. pr. person.
VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

Fakturering:
I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail.
Generelle – afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til vak@vak-kunstvaerksteder.dk
Afbestillingsbetingelser –
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.

Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.

__________________________________________________________________________

WORKSHOP
Skulptur- og designprojekter i beton. November 2017

IMG_2233IMG_2231

På baggrund af deltagernes projekter vil vi gennemgå materialer og teknikker og undersøge mulighederne for at skabe rumlige former og interessante overflader.

Underviser på workshoppen er kunstneren og Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen.

MATERIALER OG TEKNIKKER PÅ WORKSHOPPEN
BETON som vi kender i byggeri og inventar har et væld af muligheder for rumlig formgivning. Ved støbning i silikone,- gips eller træform kan man fremstille meget præcise objekter. Med fiberbeton kan store skulpturer relativt let laves ved udkastning og “modellering” på metal og hønsenets-stativer. Ved glitning i den våde beton eller slibning af de afhærdede objekter kan opnås meget forskellige overflader. Endelig er mosaik- og terrazzoteknikker blot endnu en del af betonarbejdets muligheder, som også kan inddrages.

FORLØB
På grund af materialernes lange afhærdningstid er workshoppen struktureret som fire workshopdage i løbet af efteråret 2017. I de mellemliggende perioder er der mulighed for at arbejde selvstændigt videre og lade materialerne hærde.

Tirsdagene – d.31/10, 7/11,14/11,21/11  vil vi introducere teknikker og materialer i tidsrummet kl 9-16, og i samarbejde med VAK kan den enkelte deltager så planlægge de mellemliggende og efterfølgende arbejdsdage i værkstedet på VAKs normale vilkår.

Alle materialer købes efter vægt, da forbruget kan vise sig meget forskelligt. VAK har et grundlager af materialer til workshop, men deltagerne er velkomne til at medbringe egne foretrukne materialer. Medbring gerne eget udstyr som handsker, briller, åndedrætsværn m.m. – bemærk: sikkerhedssko er obligatorisk!

PRAKTISK INFORMATION
Pris: pr. Person kr. 2.500
Tidspunkt: D. 31. oktober, 7., 14, og 21, november,  kl.09.00 -16.00
Hvor: VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22, Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Overnatning: VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100  pr. nat. pr. person.
VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.: 21 27 52 77

Fakturering: I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail                    
Generelle – afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til vak@vak-kunstvaerksteder.dk
Afbestillingsbetingelser –
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.

Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.