Expired: Højesteret: Anerkendt kunstner er hobbykunstner

14.03.12 | Nyheder

Den prisbelønnede og internationalt anerkendte billedkunstner Mogens Otto Nielsen har i dag fået Højesterets ord for, at han ikke driver kunstnerisk virksomhed i erhvervsmæssig forstand. Dermed bakker Højesteret op om SKATs tidligere vurdering af, at Mogens Otto Nielsens kunstneriske virksomhed er en hobbyvirksomhed.

Dette sker på trods af Mogens Otto Nielsens årelange virke som professionel, anerkendt billedkunstner både herhjemme og i udlandet. Mogens Otto Nielsen er bl.a. tildelt statens livsvarige kunstnerydelse – en anerkendelse, der er forbeholdt landets højest respekterede billedkunstnere.

Livsvarig ydelse er ikke indtægt

Dagens dom fra Højesteret fastslår, at omsætningen i Mogens Otto Nielsens virksomhed ikke er stor nok til, at han kan opnå status som erhvervsdrivende kunstner. Højesteret fastslår ydermere, at den livsvarige kunstnerydelse og anden form for kunststøtte, som er tildelt Mogens Otto Nielsen som anerkendelse af hans kunst, ikke kan medregnes i omsætningen til den kunstneriske virksomhed.

For Mogens Otto Nielsen betyder det, at han ikke kan modregne sine udgifter til kunstproduktion – materialer, atelier mv. – i disse indtægter. Dermed efterlader dommen den 67-årige billedkunstner fra Nordjylland med en betragtelig skattegæld. For 2005 og 2006 drejer det sig om manglende fradrag på ca. 250.000 kr. men dertil kommer yderligere skattegæld for de følgende år.

Urimeligt system

Billedkunstnernes Forbund, som har støttet Mogens Otto Nielsen i de seks år, skattesagen har verseret, mener, at billedkunstnere behandles urimeligt i skattesystemet:

“Dommen viser, at kunstnervirksomhed stadig ikke betragtes som et erhverv på lige fod med alle andre erhverv,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund. Han mener, at Højesteretsdommen kalder på politiske initiativer til en ændring af lovgivningen:

“Det forekommer ejendommeligt, at eksempelvis kunststøtte i form af den livsvarige kunstnerydelse ikke har karakter af erhvervsindkomst. Meningen med tildeling af kunststøtte er vel, at der laves kunst for de penge, som kunstnerne modtager,” siger Klaus Pedersen.