Hvordan kan billedkunsten bidrage til klimaarbejdet?

31.10.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund (BKF) har igangsat projektet Kunsten i klimaarbejdet: Billedkunstnerens kompetencer i den grønne omstilling, der har til hensigt at sætte fokus på billedkunstens rolle og billedkunstneres kompetencer i den grønne omstilling.

For hvordan vender vi krisen som klimaet, biodiversiteten og forholdet mellem menneske og klode er i? Hvordan kan klimaløsninger i for eksempel det byggede miljø gøres vedkommende for borgere og brugere? Og hvilke greb er med til at gøre klimakrisen begribelig? Billedkunsten som relationelt fag og arbejdsform kan skabe relevans og forståelse samt udfordre menneskers forestillinger og vaner. Derfor har kunsten og billedkunstneren sin naturlige rolle i klimaarbejdet, og den forståelse ønsker vi at styrke og brede ud til fordel for den grønne omstilling og for billedkunstneres rolle heri.

En afgørende del af projektet er kortlægning og analyse af billedkunstens rolle og billedkunstneres kompetencer i den grønne omstilling. Til dette har BKF engageret to eksterne konsulenter, Stenka Hellfach og Tyra Dokkedahl, der sammen driver Empathic Environments (EE). Kortlægningen og analysen vil munde ud i en publikation, der skal skabe et større vidensgrundlag på området og som udgives i det nye år.

Ønsket med Kunsten i klimaarbejdet: Billedkunstnerens kompetencer i den grønne omstilling er, at projektet skal inspirere og oplyse politikere og embedsværk, industri og forskere, byudviklere og bygherrer, foreninger og frivillige m.fl. til at inddrage billedkunstnere i deres arbejde med at udvikle nye løsninger og implementere dem som en del af den grønne omstilling i Danmark.

”Jeg ser frem til arbejdet med stor forventning,” siger Marie Thams, forperson for BKF:

”Ved at lave en kortlægning af de mange spændende kunstprojekter, der allerede findes på klimaområdet både nationalt og internationalt, vil vi blive klogere på, hvilke kompetencer, der konkret efterspørges, og hvad der kan åbne for nye projekter og kontekster, hvor billedkunsten og billedkunstneren kan komme i spil. Hvis vi skal skabe bæredygtige løsninger, bliver det nødvendigt at arbejde på tværs af felter, og jeg håber at vi kan være med til at lave et godt fundament for et frugtbart samarbejde med blandt andre klimaforskere, ingeniører, politikere, arkitekter, erhvervsledere og myndigheder,” siger hun.