BKF arbejder for at styrke den professionelle billedkunst i kommunerne og har i en årrække afholdt en konference hver andet år, der har sat kunsten i kommunen på dagsordenen. I år øger vi dette fokus ved at skyde året igang med en ny konference i januar 2021.

 

Gik du glip af konferencen?

BKF’s konferencen: Kunst i kommunerne blev afholdt d. 27. januar 2021, hvor politikere, kommuner, professionelle billedkunstnere, kulturkonsulenter, kunstinstitutioner og interessenter blev præsenteret for ny forskning og inspirerende  kunstprojekter i kommunerne.

Se konferencens program her…

Konferencens fokus var konkrete cases inden for f.eks. kunst og sociale fællesskaber, kunst og udsatte borgere, kunst og turisme, kunststrategier og byudvikling, kunst i indkøbscentre og huskunstnere i kommunen. Præsentationerne fungerede som et inspirationskatalog og som en mulighed for gensidig erfaringsudveksling om, hvordan de enkelte projekter er realiseret og det blev diskuteret, hvordan man i kommunerne kan arbejde strategisk med billedkunst.

Du har kan se eller gense de enkelte dele af konferencens program her. Nederst kan du desuden se nogle af oplægsholdernes powerpoint:

 

 

 

Powerpoints:

Borgernær kunst – kunstprojekter i ‘udsatte boligområder’ ved Anne Mette W. Nielsen, lektor, Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet

Opholdssted til udsatte i Roskilde ved Kenneth A. Balfelt Team

Lydens by – om Struer Kommunes kunststrategi ved Jacob Kreutzfeldt, kunstnerisk leder af Sound Art Lab & Struer Tracks Sound Art Biennale

Links til de forskellige projekter:

Dodekalitten af Thomas Kadziola

Den Utopiske By af Jens & Morten

Opholdssted til udsatte i Roskilde Ring Park af Kenneth A. Balfelt

HJEM med kunstnerne Arendse Krabbe, Mette Møller Overgaard og Seimi Nørregaard 

Ultramarint og gult rotorrelief af Henrik Plenge Jakobsen

Fotos øverst her på siden:

1) HJEM – Et kunstprojekt til to af Roskilde Kommunes almene boligområder. Samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Boligselskabet Sjælland, Aaben Dans, Museet for Samtidskunst, Råderum – mobilt kontor for samtidskunst og kunstnerne Arendse Krabbe, Mette Møller Overgaard og Seimi Nørregaard. Foto: Norf Studio.

2) Dodekalitten af Thomas Kadziola, kunstværk under opførelse, Lolland. (2010-2025).

3) Den Utopiske By af kunstnerduo Jens & Morten og kurator Amalie Frederiksen, Another Public. Midtfyn. 2020. Udtræk fra computerspil.

 

Billedkunstnernes Forbund inviterer til en konference, der sætter kunst i kommunerne på dagsordenen, og har sammensat et program med nye projekter og initiativer, hvor kunsten er med til at nytænke udviklingen af by og landskab.

Så kom til en spændende og lærerig dag! Der vil være interessante cases og mulighed for at netværke og få brugbare redskaber og inspiration til at udvikle nye kunstneriske projekter i din kommune.

Konferencen er for medlemmer af kommunale billedkunstråd og andre interessenter.

PROGRAM

9.30
Registrering, netværk og morgenkaffe/croissant

10.00
Velkomst v/Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund
Kunststrategi i kommunen – hvordan gør man?

10.10-10.40
Søren Taaning, billedkunstner og formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst:
Nye initiativer inden for kunst i offentlige rum

10.40-11.00
Lotte Boesen Toftgaard, kurator og medstifter af Umage – en konsulent- og kuratorvirksomhed med speciale indenfor kunst i det offentlige rum:
Kunststrategi til byen Skærbæk

11.00-11.20
Nina Bangsbo Dissing, Kulturkonsulent og sekretær for Kunstråd Skanderborg samt projektleder på konceptet eSCAPE
og Thomas Andersson, billedkunstner og Formand for Kunstråd Skanderborg:
Konceptet eSCAPE – Arkæologi, kunst og turisme i Skanderborg Kommune

11.20-11.40
Stenka Hellfach, kurator og kunstnerisk leder af SOMEWHERE – bureau for offentlig kunst:
Kunstprogram til Nationalpark Skjoldungernes Land i Lejre Kommune

11.40-12.00
Lene Desmentik, billedkunstner og formand for Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg (2014-2017):
Udvalgets nye initiativer og projekter

12.00-12.30
Spørgsmål fra salen og debat.

12.30-13.30
Frokostmingle

13.30-14.30
Workshop: Hvordan sikrer vi udviklingen i kommunale billedkunstråd? Facilitator: Nis Rømer

14.30-15.00
Kaffe/the og kage

15.00-16.00
Opsamling og debat i plenum: Hvad kan vi lære af hinanden?

Tak for i dag v/Nis Rømer


Tid:
Torsdag d. 18. januar 2018, kl. 9.30-16

Sted: Kulturmaskinen / Farvergården 7 / 5000 Odense

Deltagelse er gratis

Tilmelding:
Tilmelding foretages via email på kmfp@bkf.dk senest 9. januar 2018.

Foto: Olivier Grossetête Øm Kloster genopstår, 2017. Fotograf: Lars Clement