Heidi Nikolaisen udstiller i BKF’s sekretariat

Procesfilosofi, robotteknologi og en rumlig abstrakt håndaflæsning vævet sammen i tegninger på manifold – velkommen til Heidi Nikolaisen, ny udstiller i BKF’s sekretariat.

Frem til 17. december 2020 udstiller Heidi Nikolaisen (f. 1987) værket Prehensions of a Palm, der består af to digitale tegninger lavet på baggrund af en 3d model af en håndflade.

“Værket er blevet til med inspiration fra den britiske matematiker og filosof Alfred Whitehead, der med sin bog “Process and Reality, An Essay in Cosmology”, udgivet tilbage i 1929, grundlagde procesfilosofi,“ fortæller Heidi Nikolaisen.

“I procesfilosofi opfattes væren i højere grad processuel, komponentiel, relationel og i netværk, frem for substans-orienteret. Hans tænkning resonerer for mig meget med, hvordan vores digitale virkelighed i dag ser ud. For mig er han interessant, fordi han tidligt i en teknologisk udvikling peger på noget, som er blevet en vigtig forudsætning for arbejdet med udviklingen af kunstig intelligens; nemlig muligheden for at se erkendelsen som matematisk og derfor i højere grad computationel. Samtidig bibeholder han en ide om noget, der ikke kan afdækkes, det spirituelles autoritet og det kosmiske. Bogen er på mange måder en fuldstændig vild læsning af det menneskelige følelsesliv og psykologi, sammensmeltet med matematisk logik, som jeg synes er en vigtig brik til at forstå, hvordan vi er blevet de informationssubjekter, som vi er i dag.“

I sin kunstneriske praksis interesserer Heidi Nikolaisen for teknologi, det digitale og det sprog, der knytter sig hertil, oftest i forbindelse med

litteratur. 

“Alfred Whitehead opererede f.eks. med begrebet ‘prehension’ som er et begreb for erkendelse. Udover at betyde ‘at forstå, begribe’ bliver ordet også i dag brugt i analyser af, hvordan en hånd griber om ting indenfor robotteknologi. I mit værk Prehensions of a Palm har jeg lavet to digitale tegninger på baggrund af en 3d model af en “reconfigurable palm”, en håndflade, der kan rekonfigureres, dvs. drejes og justeres i forskellige positioner. I mine renderinger er håndfladen blevet mere minimalistisk og skulpturel abstrakt. Tegningerne præsenterer et andet perspektiv på computerens funktionsbestemte, optegnede linjer af håndfladen; nemlig at opfatte hånden som et slags abstrakt rum, med et lille nik til kiromanti, håndlæsning.”

Fra litteraturvidenskab og russisk til billedkunst

Heidi Nikolaisen er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2019 efter at have afbrudt sine studier i litteraturvidenskab og russisk på Københavns Universitet.

“For mig var det rart at blive færdig med akademiet, fordi det havde været en økonomisk udmattende oplevelse at gennemføre studiet uden SU. Det var også rart, fordi jeg på det tidspunkt havde været i en institutionel ramme i mange år og havde brug for at komme ud og mærke mine egne interesser og bruge de værktøjer, man får som billedkunstner mere aktivt. Jeg er heldig at være i et så åbent felt, hvor der er mange veje at gå, men det åbne fordrer også et stort arbejde for den enkelte kunstner, f.eks. med at finde ud af: Hvordan skal ens arbejdsliv se ud? Hvad skal prioriteres, planlægges – og hvordan sikrer man en venlighed overfor sig selv i processen og i nogle strukturer, som til tider kan være pressede på mange måder? Tiden efter afgang har derfor handlet for mig om, hvordan jeg vil indrette min hverdag også på længere sigt på en måde, så jeg både kan prioritere de kollektive strukturer og samarbejder, der er så værdifulde og inspirerende menneskeligt og fagligt, og samtidig kan finde plads til fortsat at udvikle mig uden at gå på kompromis med at fastholde hvile og ro.”

Du kan læse mere om Heidi Nikolaisen her: www.heidinikolaisen.com

Tekst: Karen Mette Fog Pedersen / BKF

BKF’s udstillingsordning for dimittender
Er led i forbundets Dimittendordning, der henvender sig til nyuddannede billedkunstnere fra danske og udenlandske kunstakademier.

Ordningen giver nyuddannede, der er medlemmer af BKF, en god indgang til arbejdslivet som kunstner.

Har du taget afgang inden for de seneste tre år, og vil du udstille hos os, have en mentor eller styrke dit netværk? Tjek BKF’s Dimittendordning her…