Henrik Broch-Lips er mentor i Billedkunstnernes Forbund


Bio:

Henrik Broch-Lips er kurator og leder af Kunsthal Kongegaarden i Korsør. Som cand. mag. i kunsthistorie med speciale i (øst)europæisk avantgarde- og samtidskunst har han en dyb faglig indsigt i den nonkommercielle og eksperimenterende nutidskunsts DNA. Han har desuden mange års erfaring med at formidle kunst og kultur og har som kritiker og kulturjournalist siden 1998 et indgående kendskab både til den aktuelle kunstscene og til professionel kommunikation og PR.

Gennem sit virke som kunstformidler og kurator udtrykker Henrik Broch-Lips en stor tillid til kunstens kritiske potentiale, der kan tage eksistentielle problemstillinger op og måske endda åbne op til sprækker, vi ikke kendte i forvejen. Han er tidligere leder af Kunsthal NORD, Nordjyllands Kunstnerværksted samt Åbent Akademi. Her har Henrik udviklet Kunsthal NORD til at være et professionelt og anerkendt udstillingssted, der er på forkant med nye strømninger i kunsten, og som primært udstiller kunstnere, der bryder med traditionen og skaber eget udtryk. Dialog er et nøgleord, og med publikum i centrum fungerer Kunsthal NORD som platform for debat, formidling og samtale om den aktuelle nutidskunst.

Henrik Broch-Lips har kurateret og samproduceret over tredive udstillinger med flere hundrede både nationale og internationale samtidskunstnere. Han har tidligere været højskolelærer, leder af Das Kunstbüro og undervist på Aalborg Universitet.

Henrik Broch-Lips er medlem af Dansk Journalistforbund, UKK, AICA (den internationale kunstkritikerforening), DKF (Dansk Kunsthistoriker Forening) og udpeget som kunstfaglig sagsbehandler i Nordjylland.

Særlige kvalifikationer:

  • Kuratering / samproduktion
  • kunstformidling/tekstarbejde
  • journalistik/kommunikation
  • projektledelse
  • kunstnerisk sparring/rådgivning
  • Undervisning/foredrag
  • kritik


Foto: Niels Fabæk

Portrættet øverst på denne side er taget af: Lars Aarø