Kære Joy Mogensen

Vi er glade for, som lovet, at kunne sende dig resultatet af en ny fælles undersøgelse blandt medlemmerne i de 8 organisationer:
Danske Billedkunstneres Fagforening, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Billedkunstnernes Forbund.

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstforholdene i store dele af den kreative branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af Covid-19.

1598 personer, på tværs af de 8 organisationer, har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført af Megafon 14. – 20. april 2020.

Undersøgelsen viser at:
29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj grad eller meget høj grad af
udbruddet af Covid-19.
Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de
i høj grad eller meget høj grad er påvirket.
Blandt medlemmer, der udelukkende har lønmodtagerindkomst er kun 13% påvirket i i høj grad eller
meget høj grad . Det gælder især de fastansatte arkitekter.
Undersøgelsen bekræfter et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske, kreative brancher.

Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter
Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet tl også at gælde selvstændige og freelancere med sammensate indtægter.
44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskattet lønmodtagerindkomst.
67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus.

Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket:
Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.
80% har haft en nedgang i indtægt på 25% eller højere.
Også honorarindtægter er påvirket markant:
Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.
48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover.
Mange tjener for lidt til at være omfattet af hjælpepakkerne.

Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensation.
14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019.
28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr.

Undersøgelsen viser samtidig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreatve branches arbejdende. Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

Opfordring:
Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de 8 undertegnede organisationer til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt.
De kreative brancher kan hjælpe os ud af krisen styrket. Coronakrisen har aktualiseret et allerede eksisterende behov for mere viden om selvstændige og freelanceres indkomstforhold og -vilkår i de kunstneriske, kreative brancher. Derfor vil vi i de 8 organisationer fortsætte samarbejdet med at indsamle viden og data på området. Vi ønsker samtidig at fortsætte det positive samarbejde med kulturministeriet og ser frem til en tættere dialog.

Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreative brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støtteordninger til genopretning.  De kreative fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstlling eller omstilling til tiden med – og efter coronavirus, så bring de kreative kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket. Også i samarbejde med det øvrige erhvervsliv.

‘Med venlig hilsen
Jan Ove Petersen, formand Forbundet Arkitekter og Designere, på vegne af:
Danske Billedkunstneres Fagforening
Design Denmark
Danske Kunsthåndværkere og Designere
Forbundet Arkitekter og Designere
Tegnerforbundet
Uafhængige Scenekunstnere
UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
Billedkunstnernes Forbund (BKF)