Anna Weber Henriksen ny udstiller hos BKF

11.10.19 | Nyheder

Fra 14. oktober til 16. december 2019 udstiller Anna Weber Henriksen (f. 1990) i BKF’s sekretariat.

Udstillingen er led i BKF’s Dimittendordning, der giver nyuddannede kunstnere mulighed for at vise deres arbejde i forbundets lokaler i det centrale København. Hos BKF viser Anna Weber Henriksen en serie landskabsbilleder, installationer og stedsspecifikke værker under titlen Fremgangsillusioner. Om sit arbejde fortæller hun:

“Igennem de sidste 10 år har jeg arbejdet med det danske landskab i forbindelse med min billedkunstneriske praksis. Særligt jorden som råmateriale optager mig – og udviklingen af nye måder at lave landskabsbilleder på.”

“Jeg benytter mig af forskellige teknikker bl.a. interaktioner, fotografi, tryk og video, når jeg udvinder instrukser fra organiske materialer som sten, muld, sand, saltvand, kobber, planter mv. Dialogen med omgivelserne er vigtig – og mine udstillinger har oftest en høj grad af samskabelse og interaktion med de besøgende.”

Det højeste punkt. Fotografi af affaldsbakken i Ejby Mose med indtegnede pile Fine art print monteret i lys eg. 50 x 70 cm.

Nutidige geologiske kræfter
Med tråde til environmental art og psykogeografi skaber hun projekter, der ofte har klare referencer til det omgivende landskab. Det gælder også de værker, hun viser hos BKF, som blev til efter kunstneriske feltstudier og alternativ dataindsamling i Ejby Mose ved Herlev, hvor hun bor:

“Siden 2014 har jeg brugt Ejby Mose som studie af kompleksiteten ved geomorfologi og menneskets indretning af jorden – hvordan vi med utrolig hast flytter rundt på fysiske steder, opdeler og omformer landskabet efter vores behov. Der er en nutidig geologisk kraft i spil, der sammensætter organiske materialer, så der opstår iscenesatte landskaber overalt omkring os,” siger hun, der i Ejby Mose især udforskede begreber som ‘fremgang’ og ‘vækst’.

“Det er et område med en utrolig interessant historie og et spændende eksempel på formgivningen af det danske landskab. Hele tilblivelsen af dette sted beror på mødet med samfundets skiftende behov og interesser – fra losseplads og tørvegrav til rekreativt område og habitat for plante- og dyreliv. Alle disse konstruktioner er på under hundrede år blevet til et klassisk grønt område, med plæne, bænke og cirkulært stisystem. Bakken du betræder er lavet af affald. Det er processer, som er interessante for mig at undersøge kunstnerisk,” siger hun, der tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi for lidt over et år siden.

Væksttegn. Scannet blad fra valnød, håndlavede markeringer i bladet. Fine art print monteret i lys eg. 50 x 70 cm.

At være billedkunstner
Siden da har hun haft travlt med mange forskellige udstillinger og projekter, de fleste i samarbejde med kunstnerkolleger og fagfolk fra andre brancher.

“Det er vigtigt for mig at være en del af et godt fællesskab og opbygge et netværk som nyuddannet, for man står pludseligt alene med hele “kunstbutikken” – og der er nok at tage fat på,” siger hun.

“Som selvstændig kan man gå alle veje og retninger. Det er helt vildt spændende og inspirerende, og det vigtigt at holde godt fast, så man får banet den vej, der er allermest relevant og betydningsfuld for ens praksis.”

Erfaringer med selvorganisering fik hun med sig fra studietiden på akademiet, og det er hun taknemlig for nu, fortæller hun.

“I dag har jeg organiseret mig med selvstændig enkeltmandsvirksomhed som billedkunstner og arbejder til dagligt i atelierfællesskabet på Marielundvej i Herlev. Det er vigtigt for mig, at kunsten er en handling, vi kan mødes om, og derfor indgår jeg også i en række tværæstetiske samarbejdsprojekter, hvor vi skaber nye møder mellem kunst og f.eks. landskab, geodata og skoler.”

Moseopskrift. Indsamling af mosens ingredienser: 2 dl sneglehuse, kirsebærkerner, kvas, træflis, græs fra plæne, mælkebøtter, grussti, glasskår, skvalderkål, mosejord, mos, skrald og søvand. Fine art print monteret i lys eg. 50 x 70 cm.

I 2010 var hun med til at starte Spirefestival, der fokuserer på kunstens evne til at skabe nye perspektiver på omverden.

“Min primære rolle er tilrettelæggelse af festivalens program. Hvert år inviterer vi 500 festivalgæster, kunstnere, musikere, forfattere og performere “Ud på landet – Ind i kunsten” på Tuse Næs ved Holbæk. Det er et projekt, der betyder enormt meget og som har kunst, fællesskab og bæredygtighed i fokus.”

Anna Weber Henriksen: ​Fremgangsillusioner.
Vises 14. oktober-16. december 2019 i Billedkunstnernes Forbunds sekretariat
Vingårdsstræde 21, 1.th., 1070 København K
Man-tors kl. 10-15.

Foto øverst: Topografisk vandring. Fotografier fra landskabsdialog. Fine art print monteret i lys eg. 40 x 60 cm.

Se film fra Anna Weber Henriksens projekt Fremgangsillusioner:

Topografisk vandring. Dialog med terræn:
https://www.annaweberhenriksen.com/#/fremgangsnglen/

Vækstform. Interaktion med planten Burresnerre:
https://www.annaweberhenriksen.com/2016-2014#/burresnerre/

Anna Weber er frem til 24. oktober 2019 aktuel på VIGØR – ung dansk samtidskunst, Skulptursalen, Odense med værket Udtræk af Verbascum.

Mere om kunstneren: www.annaweberhenriksen.com