Billedkunstnere fravælges som kunstkonsulenter

14.12.22 | Nyheder

Engang var det billedkunstnere, der blev ansat som kunstkonsulenter i det statslige byggeri. Nu hører en kunstnerisk baggrund til sjældenhederne.

Når et statsligt byggeri skal udsmykkes, er det Statens Kunstfond, som rådgiver om, hvordan kunst af høj kvalitet kan blive integreret i byggeriet. I 2019 blev rådgivningen opprioriteret blandt andet ved at knytte 10 kunstkonsulenter med særlig ekspertise til byggeprojekterne. Men kun to af disse var selv kunstnere til trods for, at kunstnere ofte var blevet udpeget som kunstkonsulenter indtil da. Prioriteringen vakte kritik blandt flere billedkunstnere ligesom BKF’s daværende forperson Nis Rømer beklagede, at kunstnerne var klart i mindretal blandt kunstkonsulenterne:

”Vi har mange års gode erfaringer fra hele landet, hvor kunstnere med stor dygtighed løser opgaver som kunstkonsulenter både i statsligt, kommunalt og privat regi. Det er en helt forkert vej at gå, hvis staten nu skruer ned for brugen af kunstneres kompetencer i de rådgivnings- og dialogforløb, som er centrale for at skabe velfungerende kunst i store statslige byggeprojekter,” sagde han i 2019.

Nu har Statens Kunstfond udnævnt 10 nye kunstkonsulenter, og denne gang er der igen kun blevet plads til to billedkunstnere, nemlig Misja Thirslund Krenchel og Maria Eichhorn. Og det ærgrer BKF’s forperson Marie Thams:

”Vi mener, at kunstnerisk erfaring er en væsentlig forudsætning for vellykkede kunstprojekter i det statslige byggeri, og vi efterspørger derfor en mere ligelig fordeling af teoretikere og praktikere blandt kunstkonsulenterne. Der findes mange billedkunstnere med den rette faglige indsigt, afgørende erfaring med projektledelse, den kunstneriske produktion og med det komplekse samarbejde, der er brug for som kunstkonsulent. Kompetencer, der giver stærk rådgivning og bred forståelse af kunstprocesser i forbindelse med statsligt byggeri,” siger hun.

Marie Thams understreger samtidig, at hun ikke har grund til at sætte spørgsmålstegn ved de valgte kunstkonsulenters kompetencer:

”Men vi efterlyser et større fokus på den faglige mangfoldighed i Statens Kunstfonds rekruttering af den samlede gruppe af kunstkonsulenter,” siger hun.

 

DE 10 KUNSTKONSULENTER ER

Charlotte Bagger Brandt, Ida Højgaard Thjømøe, Jane Løvschall Dolmer, Lisa Sjølander Andresen, Lone Schubert, Lotte Boesen Toftgaard, Maria Eichhorn, Misja Thirslund Krenchel, Stenka Hellfach, Victoria Marie Øhlenschlæger Christiansen.

 

(RETTELSE: I en tidligere version stod der, at der kun er én kunstner blandt kunstkonsulenterne. Der er, som det nu fremgår, to.)

 

Øverst: MÆRSK TÅRNET. Kunstværker: PARS PRO TOTO af Alicja Kwade (PL) og Figures in Landscape af Ragnar Kjartsansson (IS) Foto: Bygningsstyrelsen