Billedkunstudvalg trækker omdiskuteret beslutning tilbage

01.09.14 | Nyheder

Protester i billedkunstmiljøet har fået Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg til at tilbagetrække en beslutning om, at kunstnere og udstillingsarrangører fremover skulle koordinere deres ansøgninger om støtte i kunstfonden.

“Vi fik i udvalget mange henvendelser og kunne på Facebook følge diskussioner, der indikerede, at beslutningen ramte for bredt og kan have nogle implikationer, som ikke var tilsigtede. De henvendelser har vi lyttet til, og udvalget vil nu gå i tænkeboks i forhold til, hvordan vi på anden vis kan sikre, at vi får det overblik, som er forudsætningen for, at vi kan prioritere vores tildelinger,” siger Gitte Ørskou, formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst.

Udvalget havde oprindeligt besluttet, at udstillingsarrangører fremover dels skulle opliste, hvilke produktionsansøgninger kunstnerne ville indsende i forbindelse med udstillingsansøgningen, dels skulle koordinere med kunstnerne til hvilken ansøgningsfrist produktionsansøgningerne skulle indsendes.
Hensigten var at give udvalget et bedre overblik over den samlede udstilling og dermed et bedre beslutningsgrundlag.

Men beslutningen mødte kritik i kunstmiljøet: BKF pegede på, at beslutningen gjorde ansøgningsproceduren mere ufleksibel for kunstnerne, og flere kritikere på Facebook frygtede, at beslutningen ville sætte barrierer op for kunstnerkuraterede udstillingsprojekter og mindre udstillingssteder. Og Billedkunstudvalget lyttede altså til kritikken:

“Som udvalg er det os, der træffer beslutninger i perioden 2014 – 2017, og ikke alle beslutninger vil altid være lige populære hos alle. Det er vi forberedte på. Men vi er også et udvalg, der er åbne og forholder os lyttende til kunstmiljøet,” siger Gitte Ørskou.