Sådan kan kunsten medtænkes, når samfundet genstarter

Her er 9 bud fra Billedkunstnernes Forbund (BKF) på, hvordan billedkunst kan bidrage til den kickstart af samfundet, som er nødvendig i kølvandet på COVID-19. Planen Kunsten under COVID-19 er udarbejdet af BKF’s bestyrelse og sekretariat, maj 2020.

Thorgej Steen Hansen: Udsmykning, Albertslund Sundhedshus (2019). Foto: Dorte Krogh.

1. Giv borgerne kunst der, hvor vi færdes til daglig
Kunst skærper vores sanser, ånd og intellekt – kunsten giver os ’den nødvendige refleksion’, som statsminister Mette Frederiksen har udtrykt det under Coronakrisen. Giv flere borgere muligheder for at møde den professionelle billedkunst i hverdagen ved at etablere en særlig COVID-19-pulje til kommuner og privat erhvervsliv, der medfinansierer f.eks. 50 procent af budgetterne og dermed skaber incitament til igangsættelse af nye kunstprojekter. F.eks. i skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og andre kommunale bygninger samt offentlige digitale platforme. Og i virksomheder, butikker, indkøbscentre og generelt i de liberale erhverv.

2. Tænk kunsten med i renoveringen af almene boliger
For at holde hånden under byggebranchen og sikre dansk økonomi vil regeringen bruge 30 mia. kr. på at renovere landets almene boliger fra 2021-2026. Her kan kunsten med fordel tænkes med fra starten af processerne, så renoveringen skaber mest mulig værdi for beboerne. For kvalitet i byggeriet handler ikke kun om mursten og isoleringsmateriale, det handler også om æstetik, sanselighed og fællesskaber. Afsæt f.eks. 0,5 procent af midlerne til Landsbyggefondens renoveringsprojekter til kunstnerisk udsmykning og kunstprojekter, som kan skabe hverdagsglæde og øget samhørighed i boligområderne. Selv små beløb til kunst giver stor effekt, viser mange af de succesfulde projekter, kunstnere de seneste år har gennemført i boligområder i hele landet.

3. Tænk kunsten med i kommuners og regioners fremrykkede projekter
Regionerne og kommunerne er blevet frigjort fra det såkaldte anlægsloft i år for at støtte dansk erhvervsliv under Coronakrisen. Det betyder fremrykkede bygge- og anlægsinvesteringer på op mod ti mia. kr. Afsæt et beløb til kunst i budgetterne og medtænk kunsten i alle de nye veje, skoler og idrætsfaciliteter der nu skal bygges – så byggeprojekterne giver borgerne mest mulig værdi og kvalitet i hverdagen.

Dawn Directions. International ung grafik kurateret af billedkunstner Rasmus Danø på det københavnske galleri Format Artspace 2019.

4. Styrk lysten til køb af samtidskunst
I karantænetiden opdagede mange, hvor meget de savnede kunsten. Giv flere mulighed for at få samtidskunsten hjem i stuerne – også dem, der ikke nødvendigvis har store beløb til rådighed for kunstindkøb. Indfør skattefradrag på 20.000 kr. årligt ved førstegangskøb af kunstværker af nulevende kunstnere.

5. Mere samtidskunst til alle
Borgerne er vilde med kunst – det vidner både brugerundersøgelser og museernes besøgstal om de seneste mange år. Skab flere muligheder for at alle borgere kan møde samtidskunsten ved at øge indkøbsbudgettet i Statens Kunstfond. Så kan endnu flere værker end nu udlånes til offentlige bygninger og møde borgerne i hverdagen. Etabler desuden særlig COVID-19-pulje til kunstmuseernes køb af samtidskunst skabt af herboende billedkunstnere. Det kan danne afsæt for nye, aktuelle og vedkommende udstillinger og samtidig understøtte den hjemlige kunstscene.

6. Kunsten ud i flere offentlige rum
Hvorfor skal f.eks. motorveje, tunneller og broer være grå og kedelige oplevelser? Og hvorfor kan offentlige digitale platforme ikke tilbyde brugerne en æstetisk og tankevækkende kunstoplevelse? Skab flere kunstneriske oplevelser i både fysiske og digitale offentlige rum ved at omlægge det statslige kunstcirkulære. Og gør cirkulæret mere fleksibelt, så midlerne til kunst kan anvendes der, hvor de skaber mest værdi for borgerne. Afsæt 0,5 % af anlægsudgiften af alle offentlige bygge- og anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning og skab mere kvalitet i alle de offentlige rum, vi deler og bevæger os i til hverdag.

Der bør skabes incitament til at tænke kunstnerne med i den grønne omstilling. Vejle Kommune er allerede i gang. Her inddrages kunstnere i udformningen af byens klimasikring, bl.a. i idékonkurrencen ‘Kanten’.

7. Tænk kunsten med i den grønne omstilling
Omstillingen til grøn infrastruktur, bæredygtig energi og nye vaner i hverdagen kræver, at vi har kunsten og kulturen med. Billedkunstnere kan bidrage med hidtil oversete vinkler, skabe tværfaglige samarbejder og facilitere inddragende processer, som øger holdbarheden og kvaliteten af de grønne projekter i borgernes hverdag.

8. Styrk unges kunstneres arbejdsvilkår
Coronakrisen gør det endnu vanskeligere for unge kunstnere at få fodfæste i branchen. Vi risikerer at tabe kunstnerisk talent på gulvet, som fremover ville kunne sætte dansk kunst på verdenskortet. Giv nyuddannede kunstnere bedre adgang til det professionelle kunstliv ved at oprette en Kunstnerassistentordning efter norsk forbillede. Ordningen går ud på at en nyuddannet kunstner tilknyttes en erfaren kunstner i et praktikforløb på 6-12 mdr.

9. Betal kunstnerne for visning af kunsten
Forfatterne får bibliotekspenge, musikerne får KODA-penge, men billedkunstnere får ingen betaling for visning af kunstværker i offentlige rum. Det gør derimod billedkunstnere i Sverige. Indfør lignende ordning herhjemme. Coronakrisen har revet tæppet væk under billedkunstnernes i forvejen små og usikre indkomster, indførslen af rimelig betaling til kunstnerne, bl.a. i form af Visningspenge, er længe tiltrængt og kunne afhjælpe noget af det økonomiske tab, kunstnerne oplever i denne tid.

Øverst: På Bakkeskolen i Esbjerg er kunsten tænkt ind i en renovering af et 600 kvadratmeter stort linoleumsgulv. Astrid Marie Christiansens grafiske værk løber nu henover gulvet og skaber glæde i hverdagen for elever og lærere. I BKF’s COVID-19-plan for kunsten opfordres politikerne til at skabe muligheder for at inddrage kunst i langt flere renoverings- og byggeprojekter. Kunstgulvet er del af projektet 6705 + Statens Kunstfond, et samarbejde mellem kunstfonden, Esbjerg Kommune og lokale institutioner. Foto: Anne Trap Lind.