Expired: BKF’ere hædret med Akademiets medaljer

10.04.13 | Nyheder

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har uddelt de prestigefyldte Eckersberg- og Thorvaldsen-medaljer til danske billedkunstnere – heriblandt til tre af Billedkunstnernes Forbunds medlemmer:

Bodil Nielsen er tildelt Eckersberg Medaillen “For sine mangeårige eksperimenterende undersøgelser af farvens form, udstrækning og lys i en malerisk kontekst.”

Frans Jacobi er tildelt Eckersberg Medaillen, fordi han: “undersøger aktivisme, demonstrationer, og ser disse begivenheder, som billeder.”

Søren Martinsen er tildelt Eckersberg Medaillen med følgende motivering: “Med individets og nationens identitet og sammenbrud som omdrejningspunkt arbejder Søren Martinsen dialogisk med både video og maleri. Det omgivende miljø – naturscenerier, skoven og landskabet – er motiverne, men Søren Martinsen maler samtidig steder, der afspejler mentale tilstande – det skræmmende og tiltrækkende i ensomheden og konfrontationen med sig selv.”

Andre kunstnere også hædret

Kirsten Dehlholm er tilkendt Thorvaldsen Medaillen for sit “billedkunstneriske udgangspunkt, den visuelle komposition – det sansede rum og et særligt scenisk sprog på grænsen mellem performance og udstilling, og for sin altid fornyende, undersøgende tilgang til det billedkunstneriske udtryk og for sin sans for det stærkt konfronterende sceniske rum.”

Olafur Eliasson er tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: “Olafur Eliassons kunstneriske praksis er kendetegnet ved hans udforskning af vores måder at sanse på. Hans kunst handler om at skabe et rum for erkendelse af fysiske, kropslige, sociale og mentale forhold. Et rum, hvor vi kan revurdere vores forestillinger om, hvad det vil sige at være og handle i verden og overveje konsekvenserne af vores følelser og handlinger, både i kunsten og i samfundet som helhed.”

Derudover uddelte akademiet medaljer til følgende:

Arkitekt Jan Gehl har modtaget C.F. Hansen Medaillen

Arkitekt Kristine Jensen har modtaget Eckersberg Medaillen

Arkitekt Thomas Bo Jensen har modtaget N.L. Høyen Medaljen

Kunsthistoriker Teresa Nielsen har modtaget N.L. Høyen Medaillen