DBF kursus: Brug af 3D-scan i værkproduktion

13.02.22 | Diverse

tirsdag d. 1. marts 2022 (kursusstart)

Brug af 3D-scan i værkproduktion DBF afholder workshop i brugen af enkel 3D-scanning i professionel værkproduktion. Workshoppen foregår i Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK) i Jyderup, som har faciliteter til støbning i bronze, aluminium, glas, gips, Jesmonite og forskellige silikone- og plasttyper. VAK eksperimenterer med og udvikler nye måder at virkeliggøre tredimensionelle idéer og snedige genveje i de materiale- og håndværks-tunge processer, gennem brug af CNCfræser, laserskærer og diverse programmer.

Tirsdag d. 1. marts starter vi med en fælles introduktionsdag for alle deltagere, hvor vi gennemgår nogle af de tilgængelige redskaber til at scanne realobjekter og snakker om forskellige måder at bearbejde det digitale ”mesh” med gratis- eller -købeprogrammer. Med baggrund i deltagernes praksis og idéer, og med eksempler på projekter, som er lavet i VAK, gennemgår vi værkstedernes faciliteter og forskellige muligheder for at omsætte den digitale model til færdige værker.

Fra 2. marts til 28. april kan deltagerne, individuelt eller i mindre grupper, booke sig ind i værkstederne til 5 workshopdage, for, med hjælp fra de ansatte, at gennemføre et projekt eller eksperimentere med materialer og teknikker.

Tirsdag d. 29. april mødes alle igen til erfaringsopsamling og -deling.

Målgruppe
Der kræves ingen tekniske forudsætninger for deltagelse i kurset og der vil være mulighed for én-til-én gennemgang af apps, computerprogrammer og udstyr – med direkte fokus på den enkeltes praksis. Der lægges vægt på de rumlige muligheder indenfor feltet, men for en deltager med hovedsageligt todimensional praksis, tilbyder de digitale værktøjer masser af muligheder for at bruge teknikkerne til relieffer og strukturer. Nysgerrighed, eventyrlyst og åbenhed overfor teknologi og nye materialer i kunsten er gode forudsætninger for at få gavn af disse muligheder, men netop scanning kan give helt nye produktionsveje i en mere traditionel praksis.

Fælles vil vi gennemgå
Brugen af apps og kamera til omsætning af fysiske modeller til digitale mesh, som efterfølgende kan bearbejdes i 3D-programmer – kopieres, vrides, strækkes, sammenbygges og skaleres i det uendelige. En meget anvendelig teknik, også i forbindelse med præsentation af projekter og vurdering af skala i udstillings-sammenhænge. Grundprincipperne i arbejde med laserskæring, CNC-fræsning og 3dprint, samt individuel introduktion til laserskærer, hvis man ønsker det.

Praktisk information

Kurset udbydes af Danske Billedkunstneres Fagforening

Tid:
Tirsdag d. 1. marts 2022 (opstart)
Fra 2. marts til 28. april 2022 (individuelle bookinger)
Tirsdag d. 29. april: Erfaringsopsamling og -deling.

Egenbetaling:
400 kr. 

Deltagere: 
Deltagerantal max 10, efter først til mølle-princip. 

Sted:
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, Teglværksvej 22, 4450 Jyderup. Der er direkte tog til Jyderup fra København H og VAK ligger 3 minutters gang fra stationen.

Tilmelding:
Send en mail direkte til VAK på vak@vakkunstvaerksteder.dk med personoplysninger, så får du besked hurtigst muligt. VAK har to lap tops med al relevant software, som man booker sig ind på ligesom de øvrige faciliteter.

Tider:
De to fællesdage løber fra 9,45 – 16 (det passer med tog). VAK er normalt bemandet fra 8-16. VAK kan tilbyde overnatning for 4 personer ad gangen i dobbeltværelser (evt. 2 i opvarmet skurvogn). Adgang til køkken og kaffestue.

Om VAK
VAK drives af en forening af kunstnere med støtte fra Kulturministeriet. Som medlem af foreningen har man adgang til VAKs faciliteter og kan købe hjælp og vejledning til gennemførelse af sine projekter. Se mere på https://vak-kunstvaerksteder.dk