Expired: Creative Europes samarbejdsprojekter

13.12.22 | Opslagstavle

Creative Europes pulje for samarbejdsprojekter er nu åben igen

Puljen for samarbejdsprojekter støtter kulturprojekter, der drives i et samarbejde mellem partnere fra forskellige europæiske lande, og som forsøger at løse en problemstilling, der går på tværs af landegrænserne.

Det kunne fx være at:

·         nå nye publikumsgrupper og gøre kulturen mere tilgængelig for marginaliserede borgere

·         bruge kulturen til at fortælle historier, vi ikke tidligere har hørt

·         sætte kulturen i spidsen for den grønne omstilling og udvikle nye bæredygtige produktionsformer

EU støtter med op til 80 % af projektets budget, så der er meget at hente for organisationer og institutioner, der arbejder med kultur.

Målet med puljen

For at få støtte skal et samarbejdsprojekt bidrage til at opfylde et af følgende mål:

  • At styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske værker og kunstnere på tværs af landegrænser
  • At gøre de kreative og kulturelle sektorer bedre til at opdyrke talenter samt at skabe innovation, jobs og vækst.

Når man indsender sin ansøgning, skal man vælge, hvilket af de to mål, projektet sigter mod.

EU-Kommissionens prioriteter

Ansøgere skal vælge 1-2 af følgende emner, som projektet tematiserer:

  1. Publikum: at øge adgang til og deltagelse i kulturlivet. Publikumsudvikling fysisk såvel som digitalt.
  2. Social inklusion: at bruge kulturen til at skabe inklusion i samfundet. Særligt i forhold til at inkludere minoriteter, marginaliserede grupper og personer med handicap.
  3. Bæredygtighed: at udvikle og udbrede miljøvenlige praksisser. At bruge kulturelle aktiviteter til at øge bevidstheden om bæredygtighed.
  4. Det digitale: at hjælpe de kulturelle sektorer i Europa med at udvikle brugen af digitale teknologier.
  5. Det internationale: at øge internationaliseringen af europæisk kulturliv – også hvad angår mikroorganisationer og græsrodsorganisationer.
  6. Sektorspecifikke prioriteter: Kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og uddannelse inden for sektorerne: kulturarv, musik, bøger og forlagsbranchen, arkitektur, mode og design, bæredygtig kulturturisme.

For mere information om puljen se infovideoen

I kan også læse mere om puljen samt ansøgningsproces på vores hjemmeside

Ansøgningsfrist er 23. februar 2023.