Det gode kunstnerliv findes (også) udenfor hovedstaden

29.05.18 | Nyheder

Mens de fleste af hans medstuderende flyttede til København eller andre storbyer efter endt akademitid, bevægede Jesper Olsen sig den anden vej. Han bosatte sig i Aalborg. ”Her er gode forudsætninger for at skrue sit arbejdsliv sammen som ung kunstner,” siger han. Lige nu kan hans arbejde opleves i Billedkunstnernes Forbunds sekretariat.

Efter Jesper Olsen færdiggjorde sin uddannelse på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus for fire år siden, valgte han bosætte sig i Aalborg. Selvom stort set alle hans medstuderende hurtigt rykkede mod kunstscenen i København eller andre storbyer for at komme i gang med arbejdslivet og afprøve de kunstneriske ambitioner.

“Jeg traf beslutningen om at blive i Aalborg ud fra den simple grund, at det var den mest ulogiske,” siger 35-årige Jesper Olsen, der ikke har fortrudt, at han gjorde det stik modsatte af sine holdkammerater.

“De seneste år er Aalborg blevet en mere attraktiv by for billedkunstnere. Og selvom kunstmiljøet ikke er stort her, er der alligevel flyttet mange spændende folk til byen indenfor de sidste par år,” siger han.

“Ved at blive i Aalborg har jeg kunnet ernære mig ved udelukkende at arbejde i kunstneriske sammenhænge. Dels i min egen kunstneriske praksis, dels som underviser for børn og unge, og nu også som udstillingskoordinator i Kunsthal NORD. Jeg har selv kunnet strukturere mit arbejdsliv, så jeg både kan arbejde med min egen kunst, og har kunnet prioritere at være meget hjemme hos min kone og mine tre børn. Jeg føler mig privilegeret ved at have så godt et arbejdsliv som nyuddannet kunstner.”

Jesper Olsen: Udstilling BKF’s mødelokale 2018

Vejviser for vækstlaget
I 2015 blev Jesper Olsen tilknyttet den nordjyske Kulturaftales projekt Børns Møde Med Kunsten (BMMK), hvor professionelle kunstnere kan hyres til at lave undervisningsforløb på skoler og institutioner, som får refunderet 60 procent af kunstnerens løn af regionen.

“Det er et tiltag, som virkelig gør en forskel. Det er en fleksibel ordning, hvor svartiden ikke er lang, så der er også mulighed for mere spontane projekter. Det er op til den enkelte kunstner at tilrettelægge sine forløb med institutionen. Det kan f.eks. være i forbindelse med konkrete forløb som en temauge, men man kan også udbyde egne forløb gennem BMMK’s hjemmeside, som interesserede så kan byde ind på. Man kan også skabe kunst i forbindelse med forskellige arrangementer. Jeg har i den sammenhæng lavet forløb på bl.a. Kulturmødet Mors, ART CAMP 16 og projektet Op På Den Store Klinge,” fortæller han.

“Derudover har jeg lavet forskellige undervisningsforløb – og har siden maj 2017 været fast underviser på BGK Nord. Hvilket jeg ser som en super vigtig opgave, da det er det sidste led i fødekæden for den billedkunstneriske talentmasse i Nordjylland, inden de søger akademiet eller andre relevante uddannelser.”

Det sidste halve år har Jesper Olsen desuden været tilknyttet Kunsthal NORD som udstillingskoordinator.

“Det er et privilegium at være en del af den eneste institution i byen, som arbejder med den nye eksperimenterende kunst. Både fordi det giver mig mulighed for at arbejde i professionelle rammer, og fordi jeg dér møder de udstillende kunstnere, som kun er i byen i kortere perioder. De kollegiale samtaler og sparringer er givende og vigtige. En god modvægt til arbejdet i atelieret, der jo mest foregår i ens eget selskab.”

Jesper Olsen: Udstilling BKF’s mødelokale 2018

Hverdagen i nyt lys
I sin kunstneriske praksis undersøger Jesper Olsen samfundsstrukturer, f.eks. forbrugerisme, og familiestrukturer. Og udforsker hverdagens gentagelser, trivialiteter og ritualer. Temaerne udfordres gennem en kritisk tilgang til hans eget liv såvel som til det vestlige samfund, han er en del af.

Værkerne i BKF’s sekretariat, der kan ses i juni måned, udstilles under den samlede titel Overvejelser over tid, rum, farve og komposition. De består af både nye og ældre fotografier, taget dels i det område i Aalborg, hvor han voksede op, dels i det kvarter i byen, hvor han bor nu.

“Grundlæggende er det et forsøg på at isolere enkelte elementer fra det daglige liv og tillægge dem et andet fokus, hvor den enkelte gavl eller bygningsværk bliver iscenesat på ny,” fortæller Jesper Olsen om sin udstilling hos BKF.

“Ved at erstatte det omkringliggende landskab, der omgiver gavlen, med en enkelt farve, rekomponeres elementerne i nye sammenhænge, som på en gang forsøger at skabe en form for makroperspektiv på de elementer, som gavlen består af, og samtidig forsøger at skabe en ny kontekst og fortælling. Dette suppleres med forskellige gardiner, som er fundet i områderne hvor billederne er taget. De bliver konkret betydningsskabende, både i kraft af deres tilstedeværelse i kompositionerne, og som enkeltstående elementer, der tydeligt har tiden iboende i sig.”

Jesper Olsen. Foto: Lars V. Andersen.

Jesper Olsen: Overvejelser over tid, rum, farve og komposition. Fotos, print, tekstil.

Udstillingen vises i juni måned 2018 hos Billedkunstnernes Forbund (BKF), Vingårdstræde 21, 1.th., og kan opleves i sekretariatets åbningstid mandag-torsdag fra kl. 10-15.

Er du dimittend inden for de seneste tre år og vil du udstille hos BKF?

Læs mere om BKF’s udstillingsordning her…

 

 

 

 

 

Jesper Olsen: Overvejelser over tid, rum, farve og komposition. Fotos, print, tekstil. Billedkunstnernes Forbund, juni 2018