Ekstra vederlag for udstillingsaktiviteter

03.03.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund og Kunstnernes Fagforening har i samarbejde med VISDA udformet en ny ordning, hvor billedkunstnere modtager et ekstra vederlag for udstillingsaktiviteter i Danmark. Denne ordning gælder for alle typer af udstillinger af nulevende billedkunstnere. Udbetalingerne vil ligge fra 500 til 10.000 kroner. Der er afsat i alt cirka en million kroner til ordningen, der vil blive evalueret løbende.

Som billedkunstner ansøger du ved at indtaste data om de udstillinger, du har haft i Danmark i det forgangne år. Jo mere aktivitet, des større vederlag. Du kan ansøge om tillægsvederlaget i perioden 1. januar til 31. marts hvert år med angivelse af udstillinger fra det forgange år.

Ansøg her hos VISDA