Hjælpepakke til kunstnere forlænget: Søg nu

17.06.20 | Nyheder

En bred aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en række af de hjælpepakker, der er tilknyttet Kulturministeriets område forlænges 1 måned, frem til d. 8. august 2020.

Det gælder bl.a. den midlertige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at den pr. dags dato har modtaget 1.118 ansøgninger til den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Dog er ca. 250 annulleret, fordi nogle ansøgere har trukket tilbage eller ønsket at indsende en ny ansøgning.

BKF: Flere billedkunstnere kan søge
I alt har 127 søgt under kategorien ’billedkunst’, men langt flere kan have fordel af at søge, mener BKF’s jurist Klaus Pedersen:

“En del af forklaringen på det lave ansøgerantal blandt billedkunstnere er formentlig, at mange desværre ikke har indkomster fra kunstnerisk virke på 100.000 kr. om året, som er en betingelse for at kunne søge om erstatning for indkomsttab under coronakrisen. Men når det er sagt, viser mine samtaler med medlemmerne om hjælpepakkerne tydeligt, at mange har haft svært ved at forholde sig til, hvordan man opgør sit indtægtstab. F.eks. om manglende salg skyldes coronakrisen eller andre forhold, eller om f.eks. udskydelse af aftaler og projekter kan karakteriseres som et tab af indtægt, når de jo afvikles på et senere tidspunkt,” siger Klaus Pedersen.

“Og her er det vigtigt at slå fast, at indtægtstabet kun retter sig imod en begrænset periode, nemlig 9. marts til nu 8. august. Hvis en aftale udskydes ud over tabsperioden, vil der være tale om et tab, som der kan søges støtte til. Ligeledes er det rimeligt at antage, at manglende salg i mange tilfælde kan henføres direkte til coronakrisen. Dette gælder f.eks. typisk i situationer hvor man har været vant til løbende salg, og i særligt grad ved manglende salg i forbindelse med aflyste eller nedlukkede udstillinger,” siger Klaus Pedersen.

Har kunstnerne være for tilbageholdende med at søge om støtte til tabte indtægter?

“Ja, det kan du godt sige, at de har været. Nogle medlemmer har tydeligvis fokuseret lidt for meget på, om man nu var i stand til at sandsynliggøre sit tabt på en ordentlig måde og måske givet op for hurtigt.”

Har du nogen klare anbefalinger til kunstnerne?

“Der er tale om en forholdsvis enkel ansøgningsprocedure, hvor det vigtigste faktisk er, at man får sin ansøgning afsted med den dokumentation, som man nu kan fremskaffe. Så bare søg – søg!” lyder opfordringen fra BKF’s jurist.

Forlænget ansøgningsfrist
Der er løbende sagsbehandling, og Slots- og Kulturstyrelsen har pt. svaret 542 ansøgere.

Fristen for at søge er forlænget til d. 8. august. juli, så du kan stadig nå at søge, hvis du har indkomst svarende til mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Hvis du er nyuddannet inden for en SU-berettiget kunstnerisk uddannelse inden for de seneste 3 år, kan du indsende årsopgørelse fra et år.

Hvem kan søge?
Du kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Dette kan være i form af:

  • Manglende salg af værker, bøger mv.
  • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
  • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
  • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Gå til Slots- og Kulturstyrelsens side om hjælpepakken for kunstnere med kombinationsindkomst her…

Gå til oversigt over alle BKF’s artikler om kunstnere og coronakrisen her…