Husk før næste ansøgningsfrist i Projektstøtteudvalget for Billedkunst

24.03.17 | Nyheder

Den 25. april er der ansøgningsfrist for fem puljer under Projektstøtteudvalget for Billedkunst:

Produktion, udstilling og formidling

Residency – Statens Kunstfonds aftaler

Udstillingsprogram

Opstart af nye udstillingsplatforme

Kommunale billedkunstråd

Billedkunstenheden i Kulturstyrelsen gør ansøgere opmærksomme på følgende nyere ændringer ift. puljerne:

Produktion, udstilling og formidling

• Kunstnere kan blive tildelt ekstra honorarstøtte på 5.000 kr., hvis de personligt formidler deres egen udstilling til børn og unge.
• Danske udstillingssteder kan søge om produktionshonorar til udenlandske kunsterne, der skal producere et stedspecifikt værk til og på udstillingsstedet.
• Du skal udfylde din projektbeskrivelse og budget i en ny obligatorisk Word-skabelon, der er forskellig fra tidligere fristers.

Residency – Statens Kunstfonds aftaler

• Udover aftalerne i Rio de Janeiro, New York og Paris, netop er indgået aftaler med residencies i Bruxelles, Los Angeles og London, mens residencyophold i Istanbul, Berlin og Beijing nu skal søges via puljen “Residency – Egne aftaler”, hvor der er løbende frist og kun fem ugers svartid.
• Ansøgninger til alle residencies i puljen skal skrives på engelsk.

Udstillingsprogram

• Der er for nylig indført en ny obligatorisk Word-skabelon for nøgletal, beskrivelse af program, budget, finansieringsplan med videre. Sekretariatet anbefaler, at du læser skabelonen grundigt igennem, før du går i gang med ansøgningen.

Opstart af nye udstillingsplatforme

• I denne pulje er der også for nylig indført en ny obligatorisk Word-skabelon, som det anbefales, at du læser grundigt igennem, inden du går i gang med ansøgningen.

Kommunale billedkunstråd

• Minimum halvdelen af kunstrådets medlemmer skal være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige, der har en relevant billedkunstfaglig baggrund.
• Det er blevet skrevet ind i puljen, hvem der i denne sammenhæng bliver betragtet som professionelle billedkunstnere og kunstkyndige.

Svartider for de fem puljer:

Hvis du søger tilskud til et kommunalt billedkunstråd, får du svar efter fire uger.

For de øvrige fire puljer er svartiden forkortet fra 12 til 8 uger. Otte uger kan stadig være lang tid at vente, men desværre er det ikke muligt at sende svar ud tidligere.

Forklaringen er, at udvalget typisk modtager 350-650 ansøgninger i forbindelse med hver frist, og udvalget vil gerne være grundige, når de læser hver enkelt ansøgning igennem. Derudover tager det tid for Billedkunstenheden først at samle og udsende ansøgningerne til udvalget, arrangere uddelingsmøder, registrere alle udvalgets beslutninger og til sidst udsende svarbreve.

I forhold til puljen for residencies gælder desuden det forhold, at udvalget for fire af stederne udvælger kandidater til shortlister, som derefter sendes til residencyværterne, der udvælger de endelige kandidater. Dette tager selvfølgelig også tid.

Du kan se, hvordan en ansøgning bliver behandlet i videoen: “Sådan behandles din ansøgning“.

Spørgsmål?

Rigtig mange ansøgere har glæde af at se videoen “Sådan udfylder du din ansøgning“, før de går i gang.

Videoen giver svar på langt de fleste typiske spørgsmål, men hvis der er noget du er i tvivl om, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte til Billedkunstenheden på e-mailadressen: bild@slks.dk

Du er også velkommen til at kontakte de medarbejdere, der står anført på de enkelte puljer direkte.

Foto: 18th Street Arts Center i Los Angeles er et af de residencies, som Statens Kunstfond nu har indgået aftale med. Udover at stille bolig og atelier til rådighed for lokale og udenlandske residenter, arrangerer 18th Street udstillinger, events og foredrag og stedets kunstfaglige personale hjælper med at skabe god og relevant kontakt til Los Angeles’ kunstscene.