Expired: San Cataldo

22.08.22 | Opslagstavle

Klostret San Cataldo ved Amalfi i Syditalien er et studiehjem for videnskabsmænd, kunstnere og andre åndsarbejdere. Stipendiet består i 2- 4 ugers ophold med fuld forplejning inden for tidsrummet 1.-28. i den pågældende måned – dog skal stipendiater skal betale 35 Euro pr. uge
Ubemidlede kunstnere kan samtidig med ansøgning om ophold ansøge om en portion af Arne Meyers Legat på 3.000 kroner som tilskud til rejseudgifter.
Ansøgningsskema: Der skal udfyldes elektronisk ansøgningsskema på www.sancataldo.dk

Ansøgere uden adgang til internettet kan kontakte Anita Møller på telefon: 99 68 70 41

Ansøgningsfrist: 30. november (for ophold marts-juli 2023)

www.sancataldo.dk