Et udpluk af ordninger med fokus på det internationale:

 

EU’S KULTURPROGRAM ET KREATIVT EUROPA
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf. 33 74 45 12
slo@slks.dk
www.culture.ec.europa.eu/creative-europe

Saxe Lomholt: slo@slks.dk
Tlf.: 33 74 45 12

Nicoline Joy Haas: njh@slks.dk
Tlf.: 30 69 91 19


NORDISK KULTURFOND

Ved Stranden 18
1061 København K
Tlf. 33 96 02 42
kulturfonden@norden.org
www.nordiskkulturfond.org

Fondens opgave er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland
og Åland.

Fondens pulje OPSTART støtter den første idéudviklings- og netværksfase inden for kunst- og kulturprojekter. Der er åben for ansøgning mellem 9. januar og 26. maj og mellem 7. august og 17. november og man får svar inden for 20 arbejdsdage. Samtidig skal projektet blot rumme et samarbejde mellem to nordiske lande med en ambition om at samarbejde med flere nordiske lande. Man kan søge op til 25.000 kr og der kræves ingen medfinansiering af projektet. Søger man almindelig projektstøtte kan der søges op til 500.000 kr. Her kræves samarbejde mellem mindst tre af de nordiske lande, medfinansiering af projektet og der er to ansøgningsfrister om året. Den 15. februar 2023 og 1. september 2023.


NORDISK KULTURKONTAKT: KULTUR- OG KUNSTPROGRAMMET

Sveaborg B 28
00190 Helsinki
Finland
www.nordiskkulturkontakt.org

Geir Lindahl, seniorrådgiver (Kultur- og kunstprogram, Mobilitetsstøtte, Mentoring): geir.lindahl@nordiskkulturkontakt.org

Nordisk Kulturkontakt administrerer støtteprogrammer, der giver mulighed for at skabe kunst og kultur, realisere projekter og skabe møder mellem kunstnere og kulturarbejdere i Norden og Baltikum. For billedkunstnere er disse ordninger bl.a. relevante:

Kunst- og kulturprogrammet

Mobilitetsprogrammet

Kortvarig netværksstøtte

Langvarig netværksstøtte

Støtte til residenscentre

Norden 0-30

 

I øvrigt henviser vi til BKF’s oversigt: Legatboliger, udland…

Og til  nedenstående hjemmesider for residencies over hele verden:

Trans Artists

Res Artis