Expired: Kunstakademiets Billedkunstskoler søger lektor i lydkunst

03.11.22 | Opslagstavle

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en lektor med specialisering i lydkunst til Laboratoriet for lyd.

Ansøgningsfrist: 08-12-2022

Vi søger en professionel billedkunstner med en markant praksis inden for lydkunst og med lyst til at undervise på Billedkunstskolernes Laboratorium for lyd.

Laboratoriet for lyd er tilknyttet Mediekunst-superlaboratoriet, som er et af Billedkunstskolernes tre superlaboratorier. Mediekunst-superlaboratoriet rummer, ud over lyd, Laboratoriet for video og Laboratoriet for fotografi.

Som lektor i lydkunst har du det daglige ansvar for Laboratoriet for lyd, inklusiv den tekniske vedligeholdelse af laboratoriets udstyr. Herudover skal du med udgangspunkt i laboratoriets tekniske muligheder stå for Billedkunstskolernes specialiserede undervisning og vejledning i lydkunst, lyd og audiobaserede billedkunstneriske praksisser. Lektoren på Laboratoriet for lyd vejleder de studerende i deres egen kunstneriske praksis inden for området og i de kunstneriske, praktiske og tekniske muligheder området rummer. Som lektor planlægger og gennemfører du løbende kurser for både BFA- og MFA-uddannelserne på laboratoriet. Kurser for BFA-uddannelsen planlægges i samarbejde med studielederen for BFA-uddannelsen.

Stillingen er en lektorstilling med forskning i form af KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed). Som lektor og ansvarlig for Laboratoriet for lyd indgår du i Billedkunstskolernes fakultet. Ud over din egen undervisning og vejledning forventes det, at du i samarbejde med Billedkunstskolerne øvrige fakultet og superlaboratoriets leder er med til at udvikle området fagligt og kunstnerisk gennem din undervisning og dit kunstnerisk udviklingsarbejde. Det forventes også, at du har lyst til at deltage i akademiets forskellige råd og nævn og herigennem medvirker til akademiets udvikling. Endvidere forventes det, at du regelmæssigt deltager i optagelse af nye studerende og andre faglige opgaver.

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning og vejledning af studerende
 • Planlægning af undervisning og afholdelse af kurser
 • Teknisk vedligeholdelse af laboratoriet og laboratoriets udstyr
 • Deltagelse i fakultets- og laboratoriemøder, udvalgsarbejde og deltagelse i kollegiale råd og nævn
 • Censor, bedømmelse og evalueringsopgaver
 • Forskning i form af kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV)

Faglige kvalifikationer

 • Det forventes, at ansøger har en billedkunstnerisk eller tilsvarende uddannelse
 • Dokumenteret professionel kunstnerisk praksis på højeste niveau
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra videregående kunstneriske uddannelser
 • Artikuleret viden om undervisning, pædagogik og egen rolle i undervisningssammenhæng.
 • Indgående viden om dansk og international samtidskunst og teorier med særligt fokus på lydkunst og audiobaserede billedkunstneriske praksisser.
 • Teknisk viden om og erfaring med arbejdet med lyd og lydudstyr
 • Gode samarbejdsevner

Ansøgeren skal kunne undervise på dansk eller et andet nordisk sprog og engelsk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes for en periode af 6 år. Stillingen er en deltidsstilling, og den ugentlige arbejdstid er 22 timer.
Ansættelse som lektor sker efter overenskomsten mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).

Ansøgning
Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 08. december 2022 kl. 00:00.
Ansøgningen sendes via nedenstående link.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En redegørelse for ansøgers viden om samtidige diskurser og arbejdsformer med betydning for  audiobaserede billedkunstneriske praksisser
 • Dokumentation af billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og cv)
 • Ansøgers overvejelser og ambitioner for uddannelse og udvikling af fagområdet
 • Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring

Ansættelsesprocedure

Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Processen forventes at tage 3 – 6 måneder, og ansættelse vil ske snarest muligt herefter.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Lars Bent Petersen på lars.bent.petersen@kunstakademiet.net Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på kunstakademiet.dk

Kunstakademiet ønsker at afspejle det omgivende samfunds mangfoldighed og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Mere info