Expired: Kunstfaglig koordinator og underviser til BGK Holbæk

04.08.22 | Opslagstavle

Er du den kommende kunstfaglige koordinator der vil videreudvikle BGK Holbæk ?

BGK er et stærkt talenttilbud der dækker et bredt visuelt område med undervisning på et ’akademiforberedende niveau’, med basis i samtidskunst, design, arkitektur etc. for unge mellem 15-25 år

Kan du inspirere og engagere eleverne, gennem vejledning/ undervisning og ikke mindst tilrettelægge løbende relevante gæstelærerforløb, samt være den bærende og omsluttende kraft for individuelle unge mellem 15-25 år?

Stillingen er pt. på 35 timer med ansvar for hele kursets faglige og fysiske tilrettelæggelse, inkl. netværks- og samarbejdsprojekter og møder.

Med den høje grad af selvstændig styring og tilrettelæggelse, tilskyndes det at du har mulighed for at bibeholde din egen kunstneriske praksis ved siden af.

BGK under Kulturskolen i Holbæk

BGK Holbæk har lokaler på Kunsthøjskolen i Holbæk, som der er et nært fagligt og koordinerende samarbejde med.

BGK hører til under Kulturskolen i Holbæk med et særligt samarbejde med især billedskolen, – samt i stigende grad et engageret tværæstetisk samarbejde med de andre kunstarters talentmiljøer: FGK, SGK, Ung film, Ung Musik gennem jævnlige fastlagte koordinationsmøder i ’Talent Holbæk’ regi.

BGK er synlig igennem relevante kunstfaglige aktiviteter, projekter og events i Vestsjælland og naturligvis i Holbæk Kommune, i byrummet m.m, gennem elevudstilling og andre kunstfaglige projekter og samarbejder.

BGK har et bredt lokalt netværk med områdets gymnasier, skoler og kunstinstitutioner i Holbæk og Vestsjælland.

Nationalt er der et tæt netværk med landets andre BGK-afdelinger og talentmiljøer, – og i særlig vigtig grad, de videregående kunstuddannelser og andre relevante kunstinstitutioner.

BGK Holbæk betoner det internationale udsyn og de relaterede uddannelsesmiljøer i udlandet. – Herunder er den årlige studierejse af stor betydning.

Om stillingen

BGK vægter høj faglighed, orientering og netværk med samtidens kunstscene. Vi ser gerne, at du kommer med en stor portion undervisningserfaring med unge, en kunstnerisk uddannelse og aktiv praksis.

Din kunstfaglige ballast, dit venlige væsen og dine gode samarbejdsevner gør, at du kan sætte dig selv i spil som kvalificeret underviser og mentor.

BGK har selvstændige lokaler på Kunsthøjskolen. Højskolen råder over forskellige professionelle fagværksteder og projektrum, som BGK derudover lejlighedsvis låner til workshops. Dette og anden koordination sker, i det daglige, i tæt samarbejde med forstanderen og faglærerne på Kunsthøjskolen.

Du kommer til at arbejde sammen med, din overordnede, lederen af Kulturskolen samt Holbæk Billedskoles koordinator.

Stillingen byder på lige dele undervisning og projektstyring med udgangspunkt i BGK-årets program som kerneopgave, samt samarbejder, herunder især med ’Talent Holbæk’.

Opgaverne er:

 • At undervise og tilrettelægge BGK programmet for årets kursus.
 • Engagere og tilknytte gæstelærere for div. workshops.
 • Koordinering og afvikling af camps, studieture og studierejser.
 • Aktiv i rekruttering, PR, sociale medier, hjemmeside
 • Ansvar for mentorskab, faglig sparring med elever på individuelt niveau og retning.
 • Løbende vurdering af elevernes faglighed og engagement
 • Tilrettelæggelse af årlig optagelsesprocedure og opfølgende orientering til ansøgere.
 • Indkøb af materialer, udstyr og opdatering af værkstedsfaciliteter.
 • Ansvar for oprydning og vedligeholdelse af værkstedsfaciliteter.
 • Budgetansvarlig
 • Deltagelse i koordinerende møder

Om dig:

 • Du har en relevant kunstfaglig professionel uddannelse.
 • Du er velorienteret og har et godt netværk på samtidskunstscenen.
 • Du har flere års undervisningserfaring med unge 15-25 år.
 • Du er empatisk, rummelig og ser den enkelte elev.
 • Du arbejder selvstændigt, er udadvendt og god til at samarbejde.
 • Du har vilje og lyst til at tænke i, og samarbejde med de øvrige kunstarter under ‘Talent Holbæk’.
 • Du kan lide at ideudvikle og sparre med andre.
 • Du besidder gode kommunikative egenskaber.

Løn-og ansættelsesvilkår:  sker i henhold til gældende overenskomst.
Tiltrædelse: 1.  januar 2023

Arbejdstid pr. uge: 35
Vil du vide mere eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Kulturskolen, Lars Lundgaard Jensen, lalje@holb.dk,  tlf: 72 36 34 99.

Eller med kunstfaglige spørgsmål (nuværende BGK Holbæk koordinator), Henrik Miklos Andersen, hem@holb.dk , tlf: 20 15 86 32.

Ansøgningsfrist:  1. september 2022

Der er planlagt første samtale onsdag den 14. september og evt. anden samtale onsdag den 21. september

Se mere om BGK Holbæk og Talent Holbæk her:

https://bgk.holbaek.dk/

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/talent-holbaek/