Kunstnere med kludetæppeøkonomi får hjælpepakke

07.04.20 | Nyheder

Det lykkedes BKF og andre kunstnerorganisationerne at skabe politisk forståelse for, at kunstnere falder mellem stolene i de generelle hjælpepakker: Efter ugers forhandlinger er kulturministeren og et flertal af partiernes kulturordførere endelig blevet enige om en hjælpepakke til kunstnere, der mister indtægter pga. coronakrisen. Regeringen lancerer nu særlig kompensationsordning, der tager højde for kunstneres såkaldte kludetæppeøkonomi.

Den nye ordning indebærer, at kunstnere kan få dækket 75 procent af deres tab, dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Og det særlige ved ordningen er, at kunstnere kan få kompensation for både deres a- og b-indkomst samt overskud af selvstændig kunstnerisk virksomhed. Opgørelsen af indtægter, forventet tab og skattepligtigt overskud skal stamme fra det kunstneriske virke.

Aftalen om ordningen er forhandlet på plads af kulturministeren, kulturordførerne fra alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige, samt de fire grønne løsgængere. Det sker efter et intensivt politisk forløb de seneste uger, hvor Billedkunstnernes Forbund og andre kunstnerorganisationer har forsøgt at skabe politisk forståelse for, at kunstnere ikke blev dækket ind af de generelle hjælpepakker, regeringen har lanceret for at afbøde økonomiske tab under coronakrisen.

”Det tog tid og krævede politisk benarbejde, men jeg er rigtig glad for, at mange flere kunstnere nu får mulighed for at søge kompensation for de indtægter, de mister pga. coronakrisen. Det kommer til at gøre en væsentlig forskel for rigtig mange af kunstnerne, der med den nye kompensationsordning ligestilles med andre grupper på arbejdsmarkedet i den her svære tid, hvor hele samfundet er lukket ned,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Politikerne har lyttet
BKF og andre kunstnerorganisationer har de forløbne uger peget på det urimelige i, at kunstnere ikke i tilstrækkelig grad var omfattet af det sikkerhedsnet, regeringen spændte ud under andre grupper på arbejdsmarkedet, simpelthen fordi hjælpepakkerne ikke var gearet til kunstneres sammensatte økonomi og meget lave indtægter.

”Derfor er vi selvfølgelig utrolig tilfredse med, at regeringen nu lancerer en ordning, der tager højde for den måde, langt de fleste kunstneres økonomi er skruet sammen på,” siger Nis Rømer.

Fattige professionelle falder ud
BKF noterer sig dog, at der stadig er en stor restgruppe, bestående af de allerfattigste kunstnere, der ikke omfattes af regeringens hjælpepakker:

Kriterieriet for at være omfattet af den nye kompensationsordning for kunstnere med kombinationsindkomst er, at man skal have en samlet A- og B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed på mindst 100.000 kr. om året fra sit kunstneriske virke.

Men ca. en femtedel af billedkunstnerne (17 procent) har en samlet årsindkomst på kun 100.000 kr., og den indkomst kommer vel at mærke både fra det kunstneriske virke og fra brødjobs, der ikke er relateret til kunsten. Det viser den seneste undersøgelse af billedkunstneres indkomstforhold (Billedkunstens Økonomiske Rum, CBS 2018).

Foto øverst: Sprogtæpper (2015). Borgerinddragende kunstprojekt af billedkunstner Anni Holm i Sigrids Stue, platform for samtidskunst i Gellerup, Aarhus.

Baggrund om ordningen for kunstnere med kombinationsindkomst

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

• Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

• Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.

• Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020.

Læs hele aftaleteksten.

Puljebeskrivelsen offentliggøres snarest på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Hotline til Kulturministeriet
Skulle du som potentiel ansøger have spørgsmål i forbindelse med denne kunststøtteordning eller andre relevante ordninger, kan du ringe til Kulturministeriets nyoprettede Corona-hotline. Telefonnummeret er 33 74 50 00. Telefonen er åben alle hverdage.