Kunstnerne skal være centrale i Kulturens Analyseinstituts arbejde og fundament

15.03.22 | Nyheder

Mandag havde Kulturministeren indkaldt repræsentanter for kulturens organisationer til møde om planerne for etableringen af det Kulturens Analyseinstitut, som et folketingsflertal har sat på finansloven. Analyseinstituttet skal styrke kulturen med viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel blandt andet med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser, men de nærmere rammer er endnu ikke sat.

På mødet fremhævede Billedkunstnernes Forbunds forperson Marie Thams, at BKF ønsker et analyseinstitut, der sætter tydeligt fokus på kunstnernes – indholdsproducenternes – arbejdsvilkår, og at kunstens samfundsmæssige rolle skal være et centralt undersøgelsesområde:

”Der må ikke udelukkende være fokus på markedsvilkår. Vi ønsker blandt andet, at man interesserer sig for, om kunstnerne kan leve af deres job og opretholde en rimelig levestandard gennem hele livet: Værdisætter vi det kunstneriske arbejde godt nok, og er der en rimelig fordeling af midlerne på området?,” siger Marie Thams.

”Vi er ikke i tvivl om, at der vil komme fokus på de kolde tal og kunstens rolle i samfundsøkonomien, men vi ønsker i høj grad også analyser, der er uafhængige af, hvad der ofte synes at være et politisk krav om økonomisk legitimering af kunsten. Kunstens ’nødvendighed’ er ikke kun økonomisk, men handler også om mening, refleksion, mellemmenneskelig indsigt, kontekstuel forståelse, lokal forankring, identitet og trivsel,” siger hun.

Som eksempler på konkrete emner at analysere peger Marie Thams blandt andet den særlige økonomiske situation som billedkunstnere lever i samt den manglende ligestilling og lige repræsentation på museer, gallerier, kunsthaller mv.:

”Noget af det vi mangler kontinuerlig viden om, er ligestilling i kunstverdenen. Vi har i BKF blandt andet lavet egne undersøgelser om køn, men vi mangler bred viden om repræsentation i hele kunstverdenen – hvem udstiller, hvem findes i samlingerne, hvordan er tilgængelighedsforholdene mv. – for at kunne få indsigt i den aktuelle situation og for at kunne arbejde konstruktivt og kollektivt i feltet fremadrettet ,” siger Marie Thams.

På mødet pegede mange aktører på, at man ønsker et uafhængigt Kulturens Analyseinstitut, hvilket BKF er enig i. De nærmere rammer for etablering og formål fastlægges med aftalepartierne – Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne – i dette forår.

Foto: Maleri af Mogens Otto Nielsen