Kunstnerorganisationer klar med udspil om honorar

12.12.18 | Nyheder

Efter den seneste tids debat om kunstneres ulønnede arbejde på statsstøttede kunstinstitutioner, er der opstået ny dialog mellem kunstnerorganisationer, museer og kunsthaller om at finde løsninger, der kan sikre kunstnerne betaling. Kunstnerorganisationerne er nu klar med fælles udspil om honorering af udstillende kunstnere, der skal drøftes med museernes og kunsthallernes organisationer.

Billedkunstnere skal altid honoreres – både for nye værker/performances, de skaber til udstillinger, og for de arbejdstimer, de bruger på f.eks. tilrettelæggelse, møder, PR og artist talks i forbindelse med udstillinger. Og disse kunstnerhonorarer skal kunstinstitutionerne tage større ansvar for at betale.

Det mener de tre kunstnerorganisationer, Billedkunstnernes Forbund (BKF), Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UKK) og Danske Billedkunstnernes Fagforening (DBF).

De har nu udarbejdet et fælles forslag om tariffer for kunstnerhonorar i forbindelse med udstillinger, som vil blive drøftet med Organisationen Danske Museer (ODM) og Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) i begyndelsen af det nye år.

Udspillet rummer forslag til tariffer for to typer af kunstnerhonorarer: Dels for produktion af nye værker/performances, dels for alt det arbejde, kunstnere udfører i forbindelse med udstillinger, f.eks. ophængning/nedtagning af værker, PR og publikumsarrangementer.

Kunstnerhonorar efter svensk forbillede
De tre kunstnerorganisationer mødtes i sidste uge i Billedkunstnernes Forbunds sekretariat i København og blev enige om udspillet, der er inspireret af den svenske MU-aftale.

Den svenske MU-aftale består både af en standardkontrakt og af tariffer for kunstnerhonorar. Tarifferne gælder dels såkaldt ’Medverkansersättning’, dels ’Utställningsersättning’. Førstnævnte handler om alt det arbejde, kunstnere udfører i forbindelse med udstillinger, sidstnævnte er lovpligtigt og er betaling for visning af værker, svarende til det danske visningsvederlag.

Ligesom i den svenske MU-aftale vil de danske kunstnerorganisationer nu koble tariffer på en eksisterende standardkontrakt, nemlig Den Ny Udstillingsaftale, som herhjemme blev indført af kunstnerorganisationerne og kunsthallernes forening tilbage i 2014.

Med tarifferne indskrevet i en ny, opdateret udgave af Den Ny Udstillingsaftale, kan fair kunstnerhonorar blive en fast og integreret del af de aftaler, der indgås mellem kunstinstitutioner og udstillende kunstnere.

Ny dialog
At både kunstnere og udstillingssteder ønsker at gøre op med den dårlige betalingskultur i dansk kunstliv står klart efter den seneste tids offentlige debat. Flere museer og kunsthaller har overfor Billedkunstnernes Forbund tilkendegivet, at de ønsker en dialog med kunstnerorganisationerne om, hvordan problemerne med den manglende og dårlige betaling af udstillende kunstnere kan løses.

ODM og FKD har dog ikke mandat til at indgå aftale på sine medlemmers vegne, men kan alene komme med en anbefaling til medlemsinstitutionerne.

Kunstnerorganisationerne håber derfor på, at ODM og FKD vil bakke op om det nye fælles udspil om tariffer. Det kan bane vejen for, at kunstnerorganisationerne kan indgå aftaler med de enkelte kunstinstitutioner, der således vil være forpligtede til at følge anvisninger og tariffer i en opdateret version af Den Ny Udstillingsaftale.

ODM og FKD mødes med kunstnerorganisationerne i begyndelsen af 2019 for at drøfte det nye udspil.

Øverst: Nis Rømer (BKF) Maj Horn, (UKK), Jan Balling (DBF), Gro Sarauw (UKK) Klaus Pedersen, sekretariatsleder (BKF).
Foto: Katrine Møbius.