Leder: Brug kunstnernes kompetencer

17.03.19 | Billedkunstneren

Af Nis Rømer, formand, Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Billedkunstneres kompetencer er værdifulde, også uden for det traditionelle kunstlivs rammer. Det sætter BKF fokus på i kølvandet på Copenhagen Business Schools store undersøgelse af billedkunstneres økonomiske vilkår, som sidste år dokumenterede, at alt for få kunstnere kan leve af deres kunst.

Forestillingen om, at kunstnerisk arbejde ikke er ’rigtigt’ arbejde, og at det derfor ikke skal aflønnes som alt andet arbejde, lever desværre stadig i bedste velgående. Måske bunder denne udbredte opfattelse i, at vi kunstnere først og fremmest er drevet af en stærk indre nødvendighed, ikke af økonomisk motivation. Vi, der arbejder med kunst, ved, at kunstneriske undersøgelser er nødvendige og meningsfulde, og vi skaber kunst for kunstens egen skyld. Det skal vi selvfølgelig blive ved med at gøre. Og det skal vi betales ordentligt for – både når vi udstiller, og når vi stiller vores faglighed til rådighed som f.eks. konsulenter eller undervisere. Men det er ikke nok.

For selvom billedkunstnere selvfølgelig hverken skal være socialarbejdere, projektledere eller HR-konsulenter, så har vi som faggruppe brug for, at udvide vores arbejdsmarked, så billedkunstneres kompetencer i højere grad også kommer i spil uden for kunstlivet. På den måde vil flere kunstnere kunne skabe sig en levevej i faget – og flere borgere i hele landet vil få gavn af alt det, kunsten og kunstnere kan bidrage med.

Det er udgangspunktet for konferencen ’Kunstens kompetencer’, som BKF afholder 4. april 2019. Her vil en lang række oplægsholdere præsentere gode eksempler på spændende tværfaglige samarbejder og kunstprojekter uden for museerne, kunsthaller og gallerierne. Det handler bl.a. om potentialet i at inddrage kunstneriske kompetencer i virksomheders udviklingsmiljøer, byudvikling, kommunale projekter, på digitale platforme og i byggeriet. Og om at formulere nye bud på, hvorfor billedkunstnere er værdifulde både for det private erhvervsliv og for den offentlige sektor.

Konferencen foregår i Carlsberg Akademi, hvor forbundet tidligere har afholdt prisfester for kunstnerdrevne udstillingssteder. Den gamle brygger J.C. Jacobsens private villa dannede i årene omkring 1860 ramme for tidens vigtige dialog mellem erhvervsfolk, forskere og kunstnere. En forbilledlig tradition, som vi håber at inspirere nutidens ledere, videnskabsfolk, kunstnere og politikere til at videreføre.

Det omfattende program med ca. 25 oplægsholdere fra kunstliv, erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik offentliggøres primo marts på www.bkf.dk. Så sæt kryds i kalenderen 4. april!

Konferencen lander midt i optakten til næste Folketingsvalg, og dermed intensiveres BKF’s arbejde med at sætte billedkunsten på den politiske dagsorden. Vi ønsker at tale kunstneres kompetencer op, for vores faglighed fortjener respekt og anerkendelse – også økonomisk. Og vi har meget at bidrage med.

Derfor håber vi, at konferencen d. 4. april vil inspirere både politikere, private og offentlige aktører til at gøre mere brug af kunstneres kompetencer: Tænk f.eks., hvis kommuner og alle statslige aktieselskaber blev lovmæssigt forpligtede til at afsætte 1,5 procent af håndværkerudgifterne i byggeriet til kunstnerisk udsmykning. Og tænk hvis satsen blev forhøjet til 2 procent. Det ville skabe mange flere opgaver for professionelle billedkunstnere.

Det er politisk-strukturelle greb som dette, der effektivt kan udvide billedkunstneres arbejdsmarked, som vi har brug for langt flere af. Og i sidste ende handler det selvfølgelig ikke kun om at sikre flere kunstnere et levebrød. Det handler om, at vi som samfund har brug for kunstens og kunstnernes perspektiv. Både fordi kunsten helt grundlæggende minder os om, hvem vi er, og hvorfor vi lever. Men også fordi vi kunstnere, når vi går i dialog med andre faggrupper, kan være med til at skabe konkrete nye løsninger på mange af de store, påtrængende samfundsopgaver, der skal løses i de kommende år.

– lederen er bragt i fagbladet Billedkunstneren, marts 2019.