Leder: Ny kunstnerassistent-ordning skal hjælpe nyuddannede

Af Nis Rømer, Formand for Billedkunstnernes Forbund 

Der har længe været brug for en ordning, der kan tjene som affyringsrampe for nyuddannede billedkunstnere, så de kan komme godt i gang og finde frem til, hvordan kunsten kan gå fra at være en passion til også at være en levevej. Mange nyuddannede har i starten ikke tilstrækkeligt med opgaver til at kunne leve af det. Dagpengesystemet spiller dårligt med selvstændig virksomhed og er ikke understøttende for produktionen.

Derfor har BKF igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med en kunstnerassistentordning, hvor nyuddannede kan arbejde som assistent på 50 procent tid hos en erfaren kollega i 4-6 måneder. Det skal dels sikre erfaringsoverførsel og kendskab til branchen som en art praktikforløb. Dels skal det give erfarne kunstnere mulighed for at opskalere deres produktion.

Ordningen skal være på 50 procent af fuld tid, så den nyuddannede sikres tilstrækkeligt levegrundlag, men også tid til at sætte gang i sin egen produktion samtidigt. Erfaringer fra andre brancher viser, at for at få det fulde udbytte, er det vigtigt, at der findes et parallelt refleksionsrum og undervisningsforløb. Det er vi i fuld gang med at udvikle. Lignende ordninger findes i Sverige og Norge, men skal tilpasses en dansk kontekst. I første omgang kører vi to forløb. BKF vil bruge erfaringerne til at arbejde politisk for at en sådan ordning indføres i Danmark. Vi mener, det er vejen frem, hvis vi vil udnytte talentmassen fuldt ud, nedbringe dimittendledigheden, og samtidig give mulighed for at erfarne kunstnere kan realisere større idéer. Det er stadig nødvendigt, at akademierne løfter sin del af ansvaret for, at dimittenderne bliver klædt endnu bedre på og har de rette kompetencer.  Det er ikke en opgave som akademierne kan tage let på og i sidste ende handler det om deres egen legitimitet. Dyb kunstnerisk faglighed og forretningsforståelse er ikke hinandens modsætninger.

#MeToo
Et emne, der ligger BKF på sinde, er arbejdsforholdene i kunstbranchen. Sammen med kunstplatformen I DO ART har vi derfor afholdt et seminar på Overgaden om seksuelle krænkelser, magtmisbrug og tavshedskultur i kunstlivet med udgangspunkt i #MeToo-bevægelsen. #MeToo har skabt en bevidsthedsændring og gjort det muligt at tale om krænkelser som et kollektivt problem. Debatten har fyldt meget i andre lande, men har – i modsætning til f.eks. Sverige, hvor initiativtagerne bag #konstnärligfrihet samlede over 1.600 underskrifter og vidnesbyrd om seksuelle krænkelser fra svenske billedkunstnere og kunstarbejdere – ikke fyldt meget i dansk kunstliv. I BKF mener vi, at #MeToo er en vigtig anledning til at diskutere, hvordan vi kan forbedre arbejdslivet i kunstlivet. Kunstverdenen er et sted med få formelle regler. Kunstnere opererer ofte alene eller med mindre institutioner, som ikke har procedurer for, hvordan man håndterer magtmisbrug eller seksuelle krænkelser. BKF er også på dette område din organisation. Vi kan give dig med råd, vejledning og juridisk opbakning. Vi kan også hjælpe dig med at rejse en sag og sikre dine rettigheder og muligheder.

Et stærkt netværk
Når du er medlem af BKF, er du samtidigt medlem af et stærkt, kreativt netværk. BKF introducerer i den kommende tid Værkstedssamtaler, hvor vi aktiverer dette netværk. Som medlem kan du ansøge om en sparringspartner fra et panel af billedkunstnere, kuratorer og kunstformidlere. Fokus er på den faglige samtale om et projekt, du er midt i og styrke kunstnerisk udvikling via dialog på tværs af generationer og fagligheder. I første omgang er det et et-årigt pilotprojekt. Vi åbner også for, at mentorordningen, der tidligere var forbeholdt dimittender, kan bruges af alle medlemmer. Sammen er vi stærke og BKF ser frem til at tale kunsten op og magt og misbrug midt i mod.